Guide till Grooveshark

23 april 2011

Det har varit mycket prat och skriverier om Spotifys vara eller icke vara efter de förändringar de beslutat sig för att göra. Vi lägger oss inte i huruvida det är bra eller dåligt, men har däremot noterat att många hävdar att det inte finns något vettigt alternativ till Spotify. Vi menar att det finns det, och det heter Grooveshark. Vi tror att anledningen till att det inte ses som ett konkurrenskraftigt alternativ är a) att många inte känner till det, och b) att man inte riktigt har kläm på hur det fungerar. Vi vill med följande guide råda bot på dessa båda hinder.

Läs hela inlägget här »

Annons

Julklappstankegångar

08 december 2009

Efter att ha läst Anna Trobergs lyrik om IPREDs framfart i samhället, och Henrik Alexanderssons klarhet om nuet och framtiden, kom jag att tänka på följande.

Julklappar, önskelistor och informationspolitik. Kan jag påverka politiken genom att önska mig vissa saker? Kan jag påverka genom att ge bort andra saker?

Och så påminde Scaber Nestor och JensO mig om kampanjen från i våras, att inte köpa CD skivor etc. Så jag ritade ihop lite bilder hur jag tänker, när jag i dagarna önskar och köper julklappar:

På så sätt får jag, mina släktingar & vänner en starkare upplevelse. Och artister, skådespelare, manusförfattare, musikanter osv. får rättmätiga pengar för sitt jobb. Läs gärna mitt gamla inlägg ”Kaffebönor och fildelning”.

Alla tre bilderna har CC_BY_SA-licens. Det betyder att du kan kopiera, återanvända, remixa som du vill, men lämna länk till källan.

Så tänker jag. Hur tänker du?

Taggar: , , , , , , , , , ,


Cool musikvideo tycker jag

02 oktober 2009

Det här tycker jag är en cool musikvideo. Det är The Police som gjort något slags SciFi-tema på sin hit ”Synchronicity II” från superplattan ”Synchronicity” (med bland annat deras allra största hit Every Breath You Take).

Taggar: , , ,


Ah.. elektroklassiskt!

10 augusti 2009

Lyssna själv!jordgubbe

Taggar:


Gästblogare: Ahrvid Engholm ”Diverse om upphovsrätt”

21 april 2009

Gästblogare*: Ahrvid Engholm, författare. Han driver bland annat SKRIVA-listan, varifån jag lånat denna text med hans tillåtelse. Jag tyckte texten nedan var så bra och välgenomtänkt, att den borde läsas av fler!

* Ahrvid tycker inte att det svenska ordet för engelskans ”blog” ska stavas ”blogg” på svenska — utan just blog. Det har väckt livlig debatt på SKRIVA-listan, och jag respekterar hans stavning här eftersom han är gästblogare!


Diverse om upphovsrätt

Upphovsrätt är en koncessionsrätt, inte äganderätt. En framtagare av informationsmängder tilldelas vissa rättigheter (en koncession) under en begränsad tid. Dessa rättigheter har  dock flera begränsningar, förutom i tid t ex att man inte kan bestämma privatpersoners kopiering för enskilt bruk, inte kan inskränka biblioteks utlåning, inte kan styra citaträtt, etc. Olovlig kopiering är inte ”stöld” utan ett intrångsbrott (intrång i en koncession).

Syftet med att dela ut upphovsrättskoncessioner är att stimulera framtagandet av informationsmängder, eftersom sådana är till nytta för mänskligheten  (påverkar debatt, utveckling,
kultur, vetenskap). Hur långt upphovsrätten bör sträcka sig, måste vara en balans mellan det som krävs för att framtagande av infomängder skall stimuleras och vad som krävs för att informationsfrihetens nytta för mänskligheten skall realiseras.

I grunden är informationsmängder allas gemensamma ”egendom”. Det är sådant som för mänskligheten framåt. Info är inte föremål. Den kan inte tas på, inte effektivt stängas in, den kan spridas utan att den försvinner från källan. Skapare tilldelas dock vissa rättigheter under en viss tid för att uppmuntras och kunna leva på verksamheten – vilket är nog så viktigt. Vi skall ha upphovsrätt.

Min uppfattning är dock att upphovsrättens gränser bör vara dem som gällde tills för något decennium sedan.

Jag anser att kopiering av informationsmängder för enskilt bruk (privatkopiering) bör vara lagligt. Människan måste ha en zon omkring sig inom vilket hon är suverän, och den får inte inkräktas annat än av mycket tunga externa skäl – upphovsrätt når inte på långa vägar upp till ett sådant tungt skäl. *Även* om en upphovsman förlorar pengar på privatkopiering räcker inte det för att motivera inskränkning i den privata zonen. Den privata zonen behövs för individuell och samhällelig utveckling, debatt, m m; den gör människan lyckligare och mer kreativ, vilket i förlängningen *alla* tjänar på, då lycka sprider trevnad och kreativitet skapar mervärde som sprids.

Ett konkret exempel
Kalle och Lisa debatterar byggandet av ett kraftverk
, och Lisa säger åt Kalle att han för att förstå frågan måste ta del av verket X. Om X inte kan kopieras av Kalle från Lisa stoppas deras debatt. Kraftverket blir inte byggt (vi kan säga att Kalle hade en viktig röst i frågan) och arbetslöshet breder ut sig i den region som inte får företagen kraftverket skulle ha försörjt. Det räcker inte med att föreslå att Kalle kunde köpa verket X. Kalle kan vara för fattig för att göra det, eller verket kan vara ur tryck och bara fås via kopiering, eller den som gjort X anser att det egentligen innehåller hemligheter och gör allt för att stoppa andra från att få del av X.

Och även om tillgång till X skulle röra en trivial sak har det betydelse på annat sätt. Kalle blir så förtörnad över att någon annan djävel försöker ge sig in i hans privatliv och bestämma hur han får hantera information framför sina egna ögon, att han går med i någon extremistgrupp för att störta samhället, eller gör något annat som sprider negativism. Eller han kanske stod i begrepp att göra något epokgörande konstverk baserat på X, som skulle vinna massor av priser, göra många glada och/eller insiktsfulla och skapa en massa jobb åt artister, distributörer och försäljare.

Mellanhänder
Det är symptomatiskt att det är *mellanhänder* som främst driver frågor kring allt mer utökad upphovsrätt, en upphovsrätt som skall gälla allt längre i tiden, inskränka användning allt mer, och omfatta allt större områden. Som ett stängsel som ständigt görs högre, mer ogenomträngligt och flyttas allt längre ut. Ledande i lobbyismen är skiv/film/bok/etc-företag. Typiskt sett tar dessa mellanhänder 90% eller mer av inkomster från upphovsrättsmaterial (njae, egentligen får staten det mesta i form av skatt, men vi hoppar över det). Skaparen får en tiondel, eller ännu mindre (ungefär 1/30 efter skatt, faktiskt).

Den tekniska utvecklingen gör emellertid mellanhänderna allt mer obehövliga och irrelevanta. De lobbar för att med lagtvångsmedel kunna behålla en ekonomiskt fördelaktig position som tekniken antikverat. Distributörer behövs ju inte om man kan distribuera elektroniskt praktiskt taget gratis. Produktionshjälp (som exempelvis skivbolag ståtar med) behövs inte om artister kan skaffa en billig elektronikpryl som gör samma sak det tidigare behövdes en ofantligt dyr studio för. (Och behövs särskild kunskap för produktionen, är det förmånligare för artisten – som i många fall iofs själv besitter kunskapen – att hyra in en producent på timbasis, och ta all inkomst själv därefter.) Marknadsföring kan göras billigt via Internet. De traditionella mediaföretagens tid är ute, eller måste i alla fall omdefinieras kraftigt nedåt.

Men betalning då?
Hur skall artister och kreatörer då få betalt? Låt mig påpeka att det jag förespråkar inte är fullständigt fri ”fildelning”. Jag menar att kopiering för enskilt bruk leder till att nedladdning bör vara lagligt (i de flesta fall) medan uppladdning bör vara olagligt (i de flesta fall; undantag är när nedladdning inte kan definieras som för enskilt bruk och uppladdning som ligger inom någons enskilda bruk). Detta pekar inte mot fildelning av Pirate Bays typ. Artister har fortfarande hela den kommersiella marknaden att sälja sina saker på. Rätt till kopiering naggar denna marknad i kanten, förvisso, men de har fortfarande kvar det mesta att verka på.

Om mellanhänderna försvinner eller tvingas till en ekonomiskt mer blygsam position, kan artisten t o m få mer betalt. Jag menar f ö att den naturliga prisnivån för informationsmängder i den digitala världen bör vara ungefär en tiondel av prisnivån i den analoga världen (genom att kostnad för distribution försvinner, mellanhänder bör försvinna/krympa, produktion och marknadsföring blir väldigt mycket billigare, osv) och lägre priser betyder att marknaden ökar (enligt principen om pris, tillgång och efterfrågan) vilket gör att artisten kan sälja mer. Att kunna få allt/mer av slutpriset och sälja fler exemplar, är inte att förakta. Men mellanhänderna bör så mycket som möjligt bort! Konkret: en skiva eller en bok bör kosta 20-30 kr, lagligt försåld i digital form. Försök att ta mer betalt är bara mellanhänderna som tränger sig in och parasiterar (deras ”tjänster” behövs ju egentligen inte).

Alternativa inkomstmöjligheter
Men det finns fler inkomstmöjligheter, som inte har med frågan om digital kopiering att göra. De flesta musikartister tjänar långt mer på konserter och uppträdanden, och det påverkas näppeligen – tvärtom kan billig eller gratis spridning av verk dra fler besökare till konserter. Många säljer s k merchandise (tröjor, affischer, m m). B-skådisar från filmer får pengar från att resa runt på mässor och sälja autografer. Författare har aldrig tjänat särskilt mycket på rent författande. Det finns bara 10-20 författare i Sverige som lever enbart på upphovsrättsinkomster från författande. Alla andra får det mesta från biinkomster, ”civil” anställning, frilansande i annat skrivande, bibliotekspengar, stipendier, etc. Det har alltid varit så att författaren får mycket litet intäkt från upphovsrätt, och det läget har inget att göra med Internets framväxt (Internet har tvärtom potential att öka inkomsterna!). Det finns inkomstmöjligheter som reklam och sponsring. Man kan sälja bi-produkter till huvudverk (prylar av olika slag). Exponering av ett verk kan leda till sidouppdrag som ger inkomster. Man kan t o m prova shareware-konceptet, dvs be folk att frivilligt betala en mindre slant.

Kreatörers intäkter kan bäst beskrivas som ett pajdiagram med en massa pajbitar – och intäkter från upphovsrätt är bara en mindre pajbit. Hur betalströmmar och pajbitar skall se ut i den digitala världen, är något som man experimenterar mycket med nu och jag kan inte säga hur den slutliga bilden kommer att se ut. Men en sak är säker: bilden kommer *inte* att likna den gamla analoga världens! Att försöka utvidga upphovsrätten (vilket utgör hinder för infoströmmar) och cementera gamla strukturer (t ex att försöka behålla obehövliga mellanhänder) försvårar den oundvikliga utvecklingen. Det som händer kommer att hända i alla fall, men vi förlorar på om ett nytt, effektivare, förmånligare system fördröjs.

Skivor
Skivförsäljningen har under 00-talet (enligt exempelvis The Economist) minskat med ungefär 25%. Det är dock inte säkert att allt detta beror på fildelning. När vinylskivan ersattes med CD fick man en konstlad boost i försäljningen då folk bytte ut sin gamla skivsamling. En del av den effekten torde ha funnits under tidiga jämförelseår för 00-talet. Jag menar dessutom att musiken i sig under senare år har blivit tråkigare, sämre, mindre attraktiv att köpa. Det är bara att ratta på FM-skalan och plågas av det oändliga, enahanda, ”strömlinjeformade” (men urtrista) tramset som folk erbjuds. Det går knappt att höra skillnaden mellan olika låtar som spelas på Melodifestivalen, för att ta ett annat exempel, och man minns dem inte fem sekunder efteråt.

Minskad utbyteseffekt och sämre musik kan förklara en del av tappet, men jag förnekar inte att fildelning orsakat *en delmängd* av minskningen. (Nu i den djupa ekonomiska krisen, kan vi dessutom räkna med ett fortsatt tapp, då folk får mindre pengar att köpa skivor för.) Men Internet kan också ha positiva effekter! Mindre kända artister får en bättre chans att göra sig kända. Gammal musik som inte finns att köpa kan spridas. (Vem förlorar på det som ändå inte säljs?) Folk kan odla specialintressen inom musik eller annan konst.

Sammanfattning

  • Upphovsrätt är inte äganderätt.
  • Upphovsrätt är balans mellan stimulans för kreatören och nyttan av infofrihet för mänskligheten.
  • Privatkopiering – ja tack! *Ned*-laddning lagligt. Vi har rätt till suveränitet i vår privata zon.
  • Allt mer utvidgad upphovsrätt skadar mänskligheten.
  • Men vi skall ha upphovsrätt (modell 90-talet).
  • Upphovsmän har fortfarande hela den kommersiella marknaden.
  • Men bort med/minska mellanhänder!
  • Skivförsäljningstapp beror bara delvis på fildelning – Internet kan också öka försäljning.
  • Kreatörer får multipla inkomster från olika, kanske nya källor.
  • Hur framtidens modell ser ut vet vi inte, men vi förlorar på att fördröja utvecklingen.

–Ahrvid

skriva

Taggar: , , ,


Undvik skyttegravar, tänk framåt!

20 april 2009

Jag skrev en kommentar på Erik Hultins blogg, som jag blev så stolt över att jag vill publicera den här också. 🙂

Det finns fler rättigheter än upphovsrätten i ett samhälle. Tänk på att det ska vara en rimlig balans mellan många olika intressen.

Att styra in internet på en kabel-tv-linje (telekompaketet) , där företag bestämmer utbud i “paketerbjudanden” vore att vingklippa internet.

Tänk vilka positiva effekter internet har i världen. Dissidenter i förtryckarländer kan kommunicera med vem som helst i världen om orättvisorna! Traditionellt “svaga” grupper kan visa vad de tycker, via bloggar, forum, chattkanaler.

Nå, hur gå framåt? Det är ett skyttegravskrig, där båda sidor gräver djupare tunnlar och bygger högre vallar för var vecka som går. Tyvärr.

En idé som redan idag fungerar i musikbranschen är Spotify – abonnemang för 99kr / månaden, artisterna får sitt, ja till och med direktörerna får väl en slant, trots att det är svårt att se exakt vad de bidrar med i sammanhanget (förutom Britney Spears-reklam på TV-kanalerna).

Författare/musiker/konstnärer, Var Inte Rädda. Poeter/artister/filmskapare har en ljusnande framtid, konstnärligt såväl som kommersiellt. Människor lägger mer och mer av sin budget på kulturutbud. Det är bara inte på plastskivor, utan live-upplevelser, eller andra sätt som finns redan idag.

Jag är positiv till idén om Digitala Bibliotek för övrigt. Bibliotek har fungerat i hundra år och inte konkurrerat ut varken film- musik eller litteraturen! Hur kan det gå att konkurrera med “gratis” – som bibliotek trots allt får anses vara psykologiskt..?

För att digitala bibliotek ska fungera krävs att det viks en viss budget åt detta. Biblioteken i Sverige idag kostar på en höft 100 milj. om året. Det är en droppe i havet på Sveriges budget. Varför inte dubbla detta belopp och införa digitala bibliotek?

I takt med att människor via fildelningen blir alltmer kulturella varelser, kommer fler och fler vilja ha en större budget vikt åt kulturen..

regnskog

Taggar: , , , , ,


Roxanne-cover från helvetet! :)

12 april 2009

Hoho!

Här är originalet live när du känner dig tillräckligt yr:

Taggar: , , ,


Gott med lite naturljud..

17 mars 2009

Ibland är det avslappnande att lyssna till vågornas brus eller fågelkvittret i regnskogen. Bra för att stilla en programmerares tidvis uppstressade sinne i alla fall!

Kanske något för dig också? Länk till spellistan (Spotify).

river-jungle

Välkommen till djungeln, som en forntida rockstjärna sade

Taggar: , ,


En gammal diskussion åter aktuell

05 mars 2009

imagesLäste nyss igenom min och Christermagisters gamla kommentarsdebatt, som jag dokumenterar i inlägget ”Kaffebönor och fildelning”. Det är ett ständigt aktuellt ämne känns det som – och kanske ännu mera så i dessa dissa-TPB-dagar.

I korthet: Om det gick att magiskt förflytta kaffebönor från Brasilien till mitt köksbord, vill jag gärna köpa dem direkt från handlaren – mellanhänder behövs helt enkelt inte längre. Tänk musik nu..

Så detta inlägg är helt enkelt en fräck uppmuntran att läsa ett av mina gamla inlägg, om du inte redan gjort det 😉

Taggar: , , , , ,


Perfekt födelsedagspresent??

28 februari 2009

skarmbildKöpte nyss 6 månaders prenumeration till brorsan, på Spotify Premium (reklamfri Spotify alltså).

Kanske årets födelsedagspresent eller julklapp..?

Taggar: , ,


%d bloggare gillar detta: