”Kvarteret är avlyssnat”

20 juli 2011

”Jag fick klartecken från åklagaren idag. Eftersom vi har att göra med ett gäng som smugglar knark & barn, och ledaren är känd pedofil med terroristiska tendenser, får vi dra igång avlyssning av hela kvarteret” sade Jonsson.
”Utmärkt jobbat!” svarade Näslund. Han lutade sig tillbaka i sin vida fåtölj och knöt nävarna bakom nacken.
”Ska jag börja direkt?”
”Kör på Jonsson! Det här gör nog susen!”

Läs hela inlägget här »

Annons

Polis & brott, del 2

16 april 2011

I inlägget Polis och brott diskuterade jag ”det repressiva sinnet” – idén att polisens uppgift i samhället är att vara ett slags uppfostrare av medborgarna. Pennalism är väl ett ord som någorlunda beskriver ett sådant system. En idé som står i bjärt kontrast till vad jag anser vara polisens primära uppgift: att utreda brott. Efter att de inträffat. Jag tog upp tesen att om allmänheten har bilden av polisen som varandes den mekanism i samhället som får folk att ”bete sig” så får vi en polisstat kort och gott.

Läs hela inlägget här »


Om Bodströmsamhället och ekonomisk stagnation

31 januari 2011

Jag läste för flera månader sedan en lång och intressant (som vanligt!) kommentar av allas vår bloggosfärdoldis ”Steelneck”. Detta under Full Mental Straight Jackets blogginlägg ”Demokrati på reträtt”.

Har sedan dess läst om den ett par gånger och lärt mig något nytt varje gång. Till slut bestämde jag mig för att remixa den och spela in en uppläsning.

Resultatet hittar du på min posterous-blogg: ”Bodströmsamhället & ekonomisk stagnation”. Remixa gärna vidare!

Taggar: , , , , , , ,


Flattr this


Polis & brott

12 december 2010

Jag vet inte hur många gånger jag har dragit övervakningsargumentet kring upphovsrätten. På bloggen, på gator och torg, för kompisar och kollegor.

Det går ungefär så här: ”För att upprätthålla upphovsrätten i ett modernt samhälle, krävs övervakning av all trafik på internet.”

Jag har själv tyckt att det var ett av de vettigaste och viktigaste argumenten för en reformerad upphovsrätt. Detta då övervakning av all internettrafik inte är försvarbart ur ett demokratiskt perspektiv. En sådan övervakning inkräktar bland annat på den fria åsiktsbildningen då det skadar människors möjlighet till privat kommunikation.

Problemet är att det är ett för snävt resonemang. Det utgår från en bild av samhället som bygger på att lag upprätthålls endast genom polisiärt våld och inget annat.

Låt mig förklara vad jag menar.

Väldigt förenklat: Lag är det ”vi” som medborgare, genom våra folkvalda, skrivit ned är regler att följa, som vi alla är förhållandevis överrens om. Det är, idealt sett, en nedklottrad version av ”rättsmedvetandet” – det gemensamma medvetandet om vad som är rätt och fel, som vi alla bär med oss mer eller mindre.

Om en majoritet av folket plötsligt skulle börja skita i en viss lag, skulle det inte finnas någon chans för samhällets våldsmekanism – polisen – att ändra på detta beteende. Det finns helt enkelt inga sådana resurser att tillgå.

Ett annat exempel på att lag efterföljs av människor och inte påtvingas med hjälp av polisiär piska, är barnaga. Vi är med bred marginal överrens om att barnaga är något brottsligt – det tillhör det allmänna rättsmedvetandet sedan länge. Det betyder inte att polisen ska övervaka varje hem för att upprätthålla just den lagen! Det behövs inte, eftersom brottet strider såpass mycket mot det allmänna rättsmedvetandet, att folk i barnets närhet anmäler brottet vid minsta misstanke.

Om jag får abstrahera lite så kan man se på brott så här:

Till vänster har vi tiden innan ett brott begås; jag kallar det ”normaltillståndet”. Efter brottet inträffat, får polisen till uppgift att utreda detta. Normalt sett larmas polisen genom att en medborgare anmäler brottet till dem.

För att göra det ännu tydligare – polisen har två tydliga syften i ett samhälle. Ett primärt syfte och ett sekundärt. Det primära och därmed viktigaste syftet är att utreda brott. Dvs. att hantera processen efter att ett brott begåtts. Det sekundära syftet är att verka ”förebyggande”, innan brottet begås, genom åtgärder som närvaro på gatorna, kontroll av fordon eller övervakning av fotbollsmatcher.

Vad är polisens uppgifter i ett samhälle?

Det sekundära syftet, förebyggandet av brott, sköts enligt mig långt bättre av andra institutioner i samhället. T.ex. via skolor, fritidsgårdar och andra miljöer i barn och ungdomars uppväxt. Ger nya medborgare ett väl odlat rättsmedvetande, kort sagt.

Att utgå ifrån att brott förebyggs bäst av polisens allestädesnärvaro i vårat samhälle – att man tycker att polisen ska vara ett P.I.T.A. helt enkelt – är att helt ha missat att brottsförebyggande åtgärder sköts bättre av andra aktörer i samhället. Med en sådan syn på brottslighet och förebyggande av densamma är det inte konstigt att så många vill ha övervakning överallt.

För vad är egentligen övervakning? Notera att övervakning i form av kameror, datalagringsdirektiv, FRA osv. alla har följande ”repressiva tankegång” i grunden: genom att medvetandegöra befolkningen om polisiär närvaro (tänk på alla skyltar ”Området är övervakat”), ska de fungera avskräckande. Detta helt enkelt eftersom deras lagring är tänkta att underlätta eventuella brottsutredningar senare i tiden. Ibland föreställer jag mig övervakningskameror som små, stint stirrande poliser som är helt handlingsförlamade, gaffatejpade mot hushörn och spårvagnstak. Det är alltså ett slags hot om repressalier som ska styra oss att ”bete oss”. Piska, inte morot.

Det intressanta nu är att jag insett att det sekundära syftet håller på att jämställas eller till och med gå om det primära syftet. Istället för att verka post-crime, är vi på väg in i ett samhälle där polisen verkar pre-crime!

På det sättet är det lätt att se det framväxande övervakningssamhället; jag gissar att väldigt många människor har, likt jag hade tidigare, en väldigt förenklad bild av polisens roll i ett samhälle. En bild som går ut på att polisen ska ”hålla ordning”, ”förebygga brott”, ”upprätthålla lagen”. Men det är bara polisens sekundära syfte!

Så vad leder denna förväxling av primärt- och sekundärt syfte oss..? Tja, om allmänhetens bild av polisens uppgift i samhället går ut på att verka pre-crime, då hamnar vi i en polisstat kort och gott. Polisen uppfostrar medborgarna, med våld.

Är det dit vi vill?

Uppdatering: jag har skrivit ett uppföljningsinlägg: Polis och brott, del 2.

Taggar: , , , , , , ,


Flattr this


Frihet, inte rädsla!

25 augusti 2009

Jag har lagt upp en sida för demonstrationen mot övervakningssamhället i september: Freedom Not Fear 2009.

Tips: skriv ett kort inlägg om detta du med, så vi sprider informationen. Uppmuntra andra att göra likadant. Det vore kul att visa politikerna att debatten inte lagt sig.

FNF2009

Ses där! 🙂

Taggar: , , , , , ,


Obligatorisk läsning. Dvs läs NUUU!!!

17 augusti 2009

fritänkJag kommer just ifrån en av den senaste månadens mest fantastiska blogginlägg.

Jag rekommenderar detta varmt till dig! Det får inte missas. Jag ska läsa om inlägget en gång till (minst) imorgon.

Det är Fritänk, en relativt ny bloggbekantskap för mig, som stoltserar med det djupt filosofiska och mänskliga-alltomspännande blogginlägget ”Fred, samhällsutveckling, FRA och övervakning”.

Läs det. Nu.

Taggar: , , , , , ,


Nu börjar vi komma någonvart..

30 juni 2009

180px-forsvarets_radioanstalt_vapenMina kommentarer på Staffan Danielssons blogg har fortsatt. Det finns en viss MagnusB som svarar snabbt som attan.

Senast skickade jag följande fråga till MagnusB, ”Vad är förtrolig kommunikation för dig?”:


Olof:

MagnusB; Alltihop landar i att vi är oense om vad som är ”förtolig kommunikation”.

Är ett chattmeddelande på MSN förtrolig kommunikation? Är ett brev det? Är ett epost det? Är ett krypterat epost det? Är ett meddelande sänt med ett nyskapat protokoll, t.ex. om jag skriver ihop ett ”brevprogram” som kopplar ihop datorer?

Vi måste sluta prata förbi varandra.

Vad är förtrolig kommunikation för dig?

Utdrag ur grundlagen:

”Varje medborgare är gentemot det allmänna skyddad mot påtvingat kroppsligt ingrepp även i annat fall än som avses i 4 och 5 §§. Han är därjämte skyddad mot kroppsvisitation, husrannsakan och liknande intrång samt mot undersökning av brev eller annan förtrolig försändelse och mot hemlig avlyssning eller upptagning av telefonsamtal eller annat förtroligt meddelande.

Begränsning … får göras endast för att tillgodose ändamål som är godtagbart i ett demokratiskt samhälle. Begränsningen får aldrig gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till det ändamål som har föranlett den och ej heller sträcka sig så långt att den utgör ett hot mot den fria åsiktsbildningen såsom en av folkstyrelsens grundvalar.”


MagnusB:

Nej, problemet är inte att vi är oense om vad som är ”förtrolig kommunikation”. Förtrolig kommunikation kan vara allt det som du räknar upp och ytterligare saker, som ett brev eller radiosändningar.

Men det spelar ingen roll, det skydd som §6 2 kap RF ger är inte absolut. Det kan begränsas genom lag, vilket också har skett. Inget konstigt eller grundlagsvidrigt med det.

Vad vi däremot verkar vara oense om är ifall det är en rimlig inskränkning i individens rättigheter. Jag anser det, du gör det uppenbarligen inte. Jag tror helt enkelt att vi får nöja oss där.


Olof:

Intressant! Nu börjar vi komma någonstans.

Detta måste, i teknikneutralitetens namn, betyda att du tycker att uppångning och öppning av fysiska brev är helt OK beteende från statens sida för att ”skydda sina medborgare”.

Tycker du det är ok om automatiska maskiner öppnar upp / tillgodoser sig med informationen i fysiska brev..?

En retorisk fråga, men jag vill ändå höra dig svara. För någonstans måste vi faktiskt komma här. Vågar du inte svara så vet alla vad ditt svar är …


Det ska bli riktigt intressant att höra hans svar på detta. Det är en högst väsentlig fråga!

Uppdatering: nu har det kommit ett, enligt mig, undvikande svar:

MagnusB:

Till att börja med så betackar jag mig för sådana retoriska finter som ”Vågar du inte svara så vet alla vad ditt svar är …”. Jag lägger inte ord i din mun, då borde du hålla dig för god för att lägga ord i min.

För att svara på din fråga så, nej det är inte ok. Varför inte? Därför att det är förbjudet i svensk lag. Skulle det däremot stiftas en lag som stipulerar att så kan ske, ja visst. Däremot så tvivlar jag på att någon skulle tycka det vore mödan värt. Din liknelse lämnar en del övrigt att önska.


Olof:


Jag trodde det var du som ville tala etik..? Det är inte så givande för debatten om det ska handla endast om vad som står i lagen — det blir liksom en träning i att leta paragrafer och knappt något mera.

Du erkänner att epost+sms+msn-meddelanden etc. kan och bör ses som förtrolig kommunikation – och anser att lagen är korrekt vad gäller avläsning/paketinspektion i sådan digital information.

Men då borde du rimligtvis även anse att vanliga fysiska brev ska scannas av staten. Varför skulle de inte det..? De vore ju en ypperligt oåtkomlig kommunikationskanal för dessa berömda terrorister annars!

Förklara gärna hur du tänker.


MagnusB:

Vad du tror att jag vill tala om får stå för dig.

Jag nöjer mig med att konstatera att vi har en parlamentarisk demokrati i Sverige. Så länge Riksdagen stiftar lagar och svenska myndigheter följer dessa är jag i stort sett nöjd.

Jag har nämligen haft förmånen/oturen att se hur det kan bli i länder där detta inte fungerar och inser därför att vi ska skatta oss lyckliga i Sverige.

Vidare inser jag och accepterar att staten behöver vissa verktyg för att kunna fortsätta att garantera oss detta samhälle där man bland annat på bloggar kan klaga över hur dåligt man tycker detta samhälle är.

Därför framstår dina och andras klagomål i stort sett som ”dagens I-landsproblem”.


Olof:

Jag respekterar din åsikt, men jag tror tyvärr inte att du har majoriteten på din sida.

Demokrati är en gråskala, och innebär inte bara att majoritetsbeslut från de som representerar oss blir lag. Det handlar också om fri åsiktsbildning.

Det är i denna del FRA-lagen påverkar människor på ett negativt sätt; genom att hämma fri åsiktsbildning.


MagnusB:

Tja, att döma av bland annat av denna sida så har jag svårt att se att den fria åsiktsbildningen har hämmats särskilt mycket… 🙂


Olof:

Bra observation MagnusB.

Varför tror du att jag fortfarande ”vågar” uttrycka min åsikt?


MagnusB:

Förmodligen för att vi lever i Sverige där du inte förföljs för din åsikts skull.


Olof:

Vore det naivt av mig att värna om ett framtida Sverige — på så sätt att jag ser att dagens tjänstemän/politikers goda vilja inte alltid kommer finnas kvar?

Hur ser du på denna oro?


Taggar: , , , , , ,


Filmtips: Children of men

29 juni 2009

Såg på ”Children of men” igår på TV4.

Det var en positiv överraskning! Den innehåll en hel del tidsanda; övervakningshysteri, flyktingpolitik, terrorism (vad det betyder). Allt i ett dystopisk framtida storbrittanien, och grundkonceptet att mänskligheten förlorat sin fertilitet sedan 2009.

Om jag ska säga något negativt så är det att det var för många koncept på en gång, vilket gör att jag vill se filmen en andra gång för att hinna uppfatta alla idéer.

Taggar: , ,


10. januari-demonstration mot FRA mm.

29 december 2008

Jag satte ihop en banner för att tydliggöra att jag ska demonstrera i Göteborg, mot övervakningssamhället. Släpps som CreativeCommons härmed, ladda hem .png | .svg (ritat med Inkscape) och fnula till för hjärtans lust! Eller sprid bara.

10jan2009

Taggar: , , , , , , , ,


%d bloggare gillar detta: