Gästblogare: Ahrvid Engholm ”Diverse om upphovsrätt”

Gästblogare*: Ahrvid Engholm, författare. Han driver bland annat SKRIVA-listan, varifån jag lånat denna text med hans tillåtelse. Jag tyckte texten nedan var så bra och välgenomtänkt, att den borde läsas av fler!

* Ahrvid tycker inte att det svenska ordet för engelskans ”blog” ska stavas ”blogg” på svenska — utan just blog. Det har väckt livlig debatt på SKRIVA-listan, och jag respekterar hans stavning här eftersom han är gästblogare!


Diverse om upphovsrätt

Upphovsrätt är en koncessionsrätt, inte äganderätt. En framtagare av informationsmängder tilldelas vissa rättigheter (en koncession) under en begränsad tid. Dessa rättigheter har  dock flera begränsningar, förutom i tid t ex att man inte kan bestämma privatpersoners kopiering för enskilt bruk, inte kan inskränka biblioteks utlåning, inte kan styra citaträtt, etc. Olovlig kopiering är inte ”stöld” utan ett intrångsbrott (intrång i en koncession).

Syftet med att dela ut upphovsrättskoncessioner är att stimulera framtagandet av informationsmängder, eftersom sådana är till nytta för mänskligheten  (påverkar debatt, utveckling,
kultur, vetenskap). Hur långt upphovsrätten bör sträcka sig, måste vara en balans mellan det som krävs för att framtagande av infomängder skall stimuleras och vad som krävs för att informationsfrihetens nytta för mänskligheten skall realiseras.

I grunden är informationsmängder allas gemensamma ”egendom”. Det är sådant som för mänskligheten framåt. Info är inte föremål. Den kan inte tas på, inte effektivt stängas in, den kan spridas utan att den försvinner från källan. Skapare tilldelas dock vissa rättigheter under en viss tid för att uppmuntras och kunna leva på verksamheten – vilket är nog så viktigt. Vi skall ha upphovsrätt.

Min uppfattning är dock att upphovsrättens gränser bör vara dem som gällde tills för något decennium sedan.

Jag anser att kopiering av informationsmängder för enskilt bruk (privatkopiering) bör vara lagligt. Människan måste ha en zon omkring sig inom vilket hon är suverän, och den får inte inkräktas annat än av mycket tunga externa skäl – upphovsrätt når inte på långa vägar upp till ett sådant tungt skäl. *Även* om en upphovsman förlorar pengar på privatkopiering räcker inte det för att motivera inskränkning i den privata zonen. Den privata zonen behövs för individuell och samhällelig utveckling, debatt, m m; den gör människan lyckligare och mer kreativ, vilket i förlängningen *alla* tjänar på, då lycka sprider trevnad och kreativitet skapar mervärde som sprids.

Ett konkret exempel
Kalle och Lisa debatterar byggandet av ett kraftverk
, och Lisa säger åt Kalle att han för att förstå frågan måste ta del av verket X. Om X inte kan kopieras av Kalle från Lisa stoppas deras debatt. Kraftverket blir inte byggt (vi kan säga att Kalle hade en viktig röst i frågan) och arbetslöshet breder ut sig i den region som inte får företagen kraftverket skulle ha försörjt. Det räcker inte med att föreslå att Kalle kunde köpa verket X. Kalle kan vara för fattig för att göra det, eller verket kan vara ur tryck och bara fås via kopiering, eller den som gjort X anser att det egentligen innehåller hemligheter och gör allt för att stoppa andra från att få del av X.

Och även om tillgång till X skulle röra en trivial sak har det betydelse på annat sätt. Kalle blir så förtörnad över att någon annan djävel försöker ge sig in i hans privatliv och bestämma hur han får hantera information framför sina egna ögon, att han går med i någon extremistgrupp för att störta samhället, eller gör något annat som sprider negativism. Eller han kanske stod i begrepp att göra något epokgörande konstverk baserat på X, som skulle vinna massor av priser, göra många glada och/eller insiktsfulla och skapa en massa jobb åt artister, distributörer och försäljare.

Mellanhänder
Det är symptomatiskt att det är *mellanhänder* som främst driver frågor kring allt mer utökad upphovsrätt, en upphovsrätt som skall gälla allt längre i tiden, inskränka användning allt mer, och omfatta allt större områden. Som ett stängsel som ständigt görs högre, mer ogenomträngligt och flyttas allt längre ut. Ledande i lobbyismen är skiv/film/bok/etc-företag. Typiskt sett tar dessa mellanhänder 90% eller mer av inkomster från upphovsrättsmaterial (njae, egentligen får staten det mesta i form av skatt, men vi hoppar över det). Skaparen får en tiondel, eller ännu mindre (ungefär 1/30 efter skatt, faktiskt).

Den tekniska utvecklingen gör emellertid mellanhänderna allt mer obehövliga och irrelevanta. De lobbar för att med lagtvångsmedel kunna behålla en ekonomiskt fördelaktig position som tekniken antikverat. Distributörer behövs ju inte om man kan distribuera elektroniskt praktiskt taget gratis. Produktionshjälp (som exempelvis skivbolag ståtar med) behövs inte om artister kan skaffa en billig elektronikpryl som gör samma sak det tidigare behövdes en ofantligt dyr studio för. (Och behövs särskild kunskap för produktionen, är det förmånligare för artisten – som i många fall iofs själv besitter kunskapen – att hyra in en producent på timbasis, och ta all inkomst själv därefter.) Marknadsföring kan göras billigt via Internet. De traditionella mediaföretagens tid är ute, eller måste i alla fall omdefinieras kraftigt nedåt.

Men betalning då?
Hur skall artister och kreatörer då få betalt? Låt mig påpeka att det jag förespråkar inte är fullständigt fri ”fildelning”. Jag menar att kopiering för enskilt bruk leder till att nedladdning bör vara lagligt (i de flesta fall) medan uppladdning bör vara olagligt (i de flesta fall; undantag är när nedladdning inte kan definieras som för enskilt bruk och uppladdning som ligger inom någons enskilda bruk). Detta pekar inte mot fildelning av Pirate Bays typ. Artister har fortfarande hela den kommersiella marknaden att sälja sina saker på. Rätt till kopiering naggar denna marknad i kanten, förvisso, men de har fortfarande kvar det mesta att verka på.

Om mellanhänderna försvinner eller tvingas till en ekonomiskt mer blygsam position, kan artisten t o m få mer betalt. Jag menar f ö att den naturliga prisnivån för informationsmängder i den digitala världen bör vara ungefär en tiondel av prisnivån i den analoga världen (genom att kostnad för distribution försvinner, mellanhänder bör försvinna/krympa, produktion och marknadsföring blir väldigt mycket billigare, osv) och lägre priser betyder att marknaden ökar (enligt principen om pris, tillgång och efterfrågan) vilket gör att artisten kan sälja mer. Att kunna få allt/mer av slutpriset och sälja fler exemplar, är inte att förakta. Men mellanhänderna bör så mycket som möjligt bort! Konkret: en skiva eller en bok bör kosta 20-30 kr, lagligt försåld i digital form. Försök att ta mer betalt är bara mellanhänderna som tränger sig in och parasiterar (deras ”tjänster” behövs ju egentligen inte).

Alternativa inkomstmöjligheter
Men det finns fler inkomstmöjligheter, som inte har med frågan om digital kopiering att göra. De flesta musikartister tjänar långt mer på konserter och uppträdanden, och det påverkas näppeligen – tvärtom kan billig eller gratis spridning av verk dra fler besökare till konserter. Många säljer s k merchandise (tröjor, affischer, m m). B-skådisar från filmer får pengar från att resa runt på mässor och sälja autografer. Författare har aldrig tjänat särskilt mycket på rent författande. Det finns bara 10-20 författare i Sverige som lever enbart på upphovsrättsinkomster från författande. Alla andra får det mesta från biinkomster, ”civil” anställning, frilansande i annat skrivande, bibliotekspengar, stipendier, etc. Det har alltid varit så att författaren får mycket litet intäkt från upphovsrätt, och det läget har inget att göra med Internets framväxt (Internet har tvärtom potential att öka inkomsterna!). Det finns inkomstmöjligheter som reklam och sponsring. Man kan sälja bi-produkter till huvudverk (prylar av olika slag). Exponering av ett verk kan leda till sidouppdrag som ger inkomster. Man kan t o m prova shareware-konceptet, dvs be folk att frivilligt betala en mindre slant.

Kreatörers intäkter kan bäst beskrivas som ett pajdiagram med en massa pajbitar – och intäkter från upphovsrätt är bara en mindre pajbit. Hur betalströmmar och pajbitar skall se ut i den digitala världen, är något som man experimenterar mycket med nu och jag kan inte säga hur den slutliga bilden kommer att se ut. Men en sak är säker: bilden kommer *inte* att likna den gamla analoga världens! Att försöka utvidga upphovsrätten (vilket utgör hinder för infoströmmar) och cementera gamla strukturer (t ex att försöka behålla obehövliga mellanhänder) försvårar den oundvikliga utvecklingen. Det som händer kommer att hända i alla fall, men vi förlorar på om ett nytt, effektivare, förmånligare system fördröjs.

Skivor
Skivförsäljningen har under 00-talet (enligt exempelvis The Economist) minskat med ungefär 25%. Det är dock inte säkert att allt detta beror på fildelning. När vinylskivan ersattes med CD fick man en konstlad boost i försäljningen då folk bytte ut sin gamla skivsamling. En del av den effekten torde ha funnits under tidiga jämförelseår för 00-talet. Jag menar dessutom att musiken i sig under senare år har blivit tråkigare, sämre, mindre attraktiv att köpa. Det är bara att ratta på FM-skalan och plågas av det oändliga, enahanda, ”strömlinjeformade” (men urtrista) tramset som folk erbjuds. Det går knappt att höra skillnaden mellan olika låtar som spelas på Melodifestivalen, för att ta ett annat exempel, och man minns dem inte fem sekunder efteråt.

Minskad utbyteseffekt och sämre musik kan förklara en del av tappet, men jag förnekar inte att fildelning orsakat *en delmängd* av minskningen. (Nu i den djupa ekonomiska krisen, kan vi dessutom räkna med ett fortsatt tapp, då folk får mindre pengar att köpa skivor för.) Men Internet kan också ha positiva effekter! Mindre kända artister får en bättre chans att göra sig kända. Gammal musik som inte finns att köpa kan spridas. (Vem förlorar på det som ändå inte säljs?) Folk kan odla specialintressen inom musik eller annan konst.

Sammanfattning

 • Upphovsrätt är inte äganderätt.
 • Upphovsrätt är balans mellan stimulans för kreatören och nyttan av infofrihet för mänskligheten.
 • Privatkopiering – ja tack! *Ned*-laddning lagligt. Vi har rätt till suveränitet i vår privata zon.
 • Allt mer utvidgad upphovsrätt skadar mänskligheten.
 • Men vi skall ha upphovsrätt (modell 90-talet).
 • Upphovsmän har fortfarande hela den kommersiella marknaden.
 • Men bort med/minska mellanhänder!
 • Skivförsäljningstapp beror bara delvis på fildelning – Internet kan också öka försäljning.
 • Kreatörer får multipla inkomster från olika, kanske nya källor.
 • Hur framtidens modell ser ut vet vi inte, men vi förlorar på att fördröja utvecklingen.

–Ahrvid

skriva

Taggar: , , ,

Annons

24 Responses to Gästblogare: Ahrvid Engholm ”Diverse om upphovsrätt”

 1. Robert Andersson skriver:

  Blog är väl ok, men blogare? En som bloggar på engelska är ju blogger, med två g.

 2. Olof skriver:

  Robert;

  Tack för detta! Ska kolla hur Ahrvid menade att det skulle stavas och följa det. Sannolikt har du väl rätt iaf!

 3. Erik Sundvall skriver:

  Tack för en bra sammanställning på svenska (hälsa Ahrvid Engholm). Kunde inte låta bli att uppdatera mitt inlägg http://erik.urgott.se/2009/04/corren-upphovsratt-och-bondesamhallet.html med en länk hit.

 4. Olof skriver:

  Tack Erik, ska hälsa Ahrvid. Och tack för din länk verkar högst läsvärd en ljuv vårkväll i en snar framtid!

 5. Emma skriver:

  Kikade in här en sväng 🙂

 6. larserick skriver:

  Väl genomtänkt.
  Tänk bara om ”våra” riksdagspolitiker och EP-kandidater kunde läsa detta också.

  Som jag sagt. De som profiterar är mellanhänderna (de som jag ibland benämner ”upphovsrättsmaffian”), inte den som eventuellt kopierar något lite för privat bruk.

  Och de som kämpar för dagens regler, men i ännu mera skärpt form, det är mellanhänderna! Med hjälp av enstaka ”nyttiga idioter”, förlåt uttryckt, bland de verkliga upphovsmännen.

 7. Olof skriver:

  Lars-Erick, jepp jag håller med det mesta av det Ahrvid säger. Det vore bra om artister/författare/osv går samman, för jag har en känsla av att de är mer rädda för sina förlag/bolag än sina kunder!

 8. Anders Widén skriver:

  @ Olof, hälsa Ahrvid att det här var bra. Jag kommer att använda den här texten bla för att Eva-Lena Jansson (S) riksdagsledamot och ansvarig för immateriell rätt inom partiet bör läsa.
  Jag tror iofs att hon har koll på läget, men det är aldrig fel att få det så klart, bra och enkelt uppspaltat för sig, som här.

  /A

 9. E-Mannen skriver:

  ”Låt mig påpeka att det jag förespråkar inte är fullständigt fri “fildelning”. Jag menar att kopiering för enskilt bruk leder till att nedladdning bör vara lagligt (i de flesta fall) medan uppladdning bör vara olagligt (i de flesta fall”

  Jag fattar inte. Hur ska någon kunna ladda ner om ingen laddar upp???

 10. Ahrvid Engholm skriver:

  Vill bara saga att jag ser era kommentarer, och jag ber att fa tacka! (Jag skriver detta fr an publik dator pa ett datorseminarium, och svenska tecken verkar krangla…)
  Har dock inte tid att sjalv kommentera just nu, ty jag ar upptagen idag och i morgon och reser sedan bort ett par dagar.
  Men det finns mycket att saga i fragan om upphovsratt!

  –Ahrvid Engholm
  ahrvid(a)hotmail.com

 11. Ahrvid Engholm skriver:

  Nå, jag får faktiskt litet tid att kommentera (och med svenska tecken!). Det är bara det att jag kommer att bli rätt upptagen närmaste dagarna och inte kan garantera att jag får kommenterartid.
  Till E-mannen: Det är klart att om någon laddar ned har minst en annan laddat upp. Grejen är dock att (om man gör som jag pläderar för) den enda som skulle kunna sägas ha gjort något straffbart är uppladdaren. Om det blir som jag förespråkar (en återgång till hur det var för tiotalet år sedan) kan dock uppladdaren i flera fall också vara straffri, nämligen om han agerar inom kontexten för privatkopiering. Är upp- och nedladdare bekanta är det gamla vanlig, hederlig kompiskopiering, dvs kopiering för enskilt bruk.
  Jag är inte för totalt fri fildelning à la Private Bay (även om jag känner sympati för och håller med om många av deras argument), utan vad jag ömmar för är rätten till kopiering för enskild bruk. Men även inom kontexten Private Bay bör *ned*-laddare enligt min åsikt alltid vara straffria.
  Frågan om ”blog” eller ”blogg” är för krånglig för att redan ut helt… Jag föredrar stavningen blog; det är den ursprungliga stavningen, som var den gängse innan någon toppstyrande språkgrupp skickade ut en ukas om att alla måste skriva ”blogg”. (Det finns också ett kulturellt skäl som angår science fiction, ett område jag sysslat mycket med, till att jag föredrar ”blog”.)

  –Ahrvid

 12. E-mannen skriver:

  Ahrvid: Så du menar att du vill ha en lagstiftning ungefär såhär:
  Fildelning via MSN,ICQ eller liknade IM-clent: OK med både upp och nerladdning.
  Fildelning via bränna skiva till någon: OK med både bränna å ta emot.
  Fildelning via publik site som pirate bay: OK att ladda ner men den som laddar upp får passa sig.

  Låter vettigt . . Men grymt svårt att dra gränserna i verkligheten. . Och är det inte ungefär såhär vi redan har det? (kompiskopiering är väl redan tillåtet?)

 13. Ahrvid Engholm skriver:

  Till E-mannen:
  Hm, jag är inte säker på de tekniska detaljerna kring MSN, ICQ o dyl (förutom att det är något slag av chattjänst; jag har dock aldrig kört med dem), så jag kan inte säga i vad utsträckning jag skulle tycka det vore OK (förmodligen skulle det vara OK i många fall, då folk som känner varandra byter filer).
  Ja, det kan vara svårt att dra gränserna för vad som är kopiering för enskilt bruk, och vad som inte är det. Men för folk som känner varandra någorlunda väl bör sådan kopiering dem emellan vara godtagbar, som minimum. Sedan kan man diskutera andra fall.
  S k kompiskopiering är faktiskt formellt inte tillåten! Det är bara det att det aldrig eller sällan beivrats. Hur rättsläget än är, menar jag dock att det bör vara tillåtet.

  –Ahrvid

 14. Calandrella skriver:

  Men (icke-kommersiell) uppladdning bör väl vara tillåtet? Du borde väl också få dela med dig av informationsmängderna?

 15. Hanse skriver:

  Skrämmande!

  Det är som om du har läst mina tankar!

  En Piratpatist.

 16. Olof skriver:

  Hanse;

  Även jag är piratpartist! Det har gått för långt nu. Vi ses på barrikaderna! 🙂

 17. Thomas Scott skriver:

  Det som har gått för långt har ingenting med upphovsrätten att göra. Den är bra och behöver bara smärre förändringar för att fortsätta fungera och skydda upphovsägarens värden.

  Om det skulle komma en teknik att ta ifrån Brandmän och Polisers utförda arbeten… skulle dessa då inte ha rätt till lön för sitt arbete?

  Artister går långa utbildningar och sedan jobbar dom stenhårt för att överleva på en tuff arbetsmarknad. Dessa har rätt till en rimlig lön i förhållande till utbildning och mängd arbete.

  Att fildelning idag är en olaglig metod är helt korrekt. Däremot är det inte heller rätt att svenska politiker och rättsväsende tillåter utländska mediebolag eller svenska mediebolag att trakassera, förfölja och hota svenska medborgare eller människor som har rätt att vara i landet.

  Det är ett ypperligt tillfälle att höja nivån på samtalen och föra rätten till upphovs-ägandet tillbaka till de som skapar verken och att företag inte kan köpa till vilka skitpriser som helst. Det är när EMA, SONY och de andra företagen bestämmer priserna som priserna blir för höga och artisterna får minimala gager.

  Våga skapa nytt med tanke och med ansvar. Gratis är finfint men det är ett brott mot en lag som bygger på långvariga traditioner, ärekränkningsmål, civilmål, lagar, regler och konventioner. Upphovsrätten är en korrekt lag.

  Det är hur den nya tekniken påverkar den som gör att vi måste anpassa den för att slippa kriminalisera 20% av de svenska internetanvändarna… hur många det är… ca 1 miljon Svenskar har fildelat. Men det gör inte det hela mer rätt… bara att vi måste anpassa lag, teknik och kompromissa för att få fram en möjlighet för alla parter att samverka och överleva.

  Däremot skall artister, musiker, författare, kompositörer, sångare, film-makare och andra konstnärer ha betalt för sitt passionerade och hårda arbete. Det håller inte att skylla ifrån sig och säga att ”dom får klara sig själva” för då får ni ingen kultur.

 18. Olofb skriver:

  Thomas skriver:

  ”Om det skulle komma en teknik att ta ifrån Brandmän och Polisers utförda arbeten… skulle dessa då inte ha rätt till lön för sitt arbete?”

  Tja låt säga att byggbranschen kommer på sätt att bygga hus så att vi får 90% färre bränder i Sverige.

  På så sätt minskar behovet av brändmän ganska drastiskt. En hel del av dem är utbildade och vill fortsätta jobba som brandmän.

  Har de då fortsatt ”rätt att få betalt”..?

  Jag förstår liksom inte ditt resonemang; brandmän finns för att bekämpa bränder, eller hur? Inte för att ”folk vill jobba som brandmän”. Om brandmängden i samhället minskar drastiskt, så minskar också behovet av brandmän.

  Capiche?

 19. Thomas Scott skriver:

  Jo, vad jag skriver har inget med att bränderna tas bort och blir färre… för behovet av kultur försvinner ju inte.

  Tänk dig att det finns en teknik som gör att man kan sno brandmännens arbete efter att om släckt branden (jag vet att tanken är abstrakt, men det är så det fungerar för upphovsmän) och därmed skall dom inte få betalt!!!

  I dagsläget så är det så att mediebolagen, politiker och många andra inte unnar kulturarbetare rimligt betalt för sitt arbete. Mediebolagen erbjuder kontrakt som ger så dåligt betalt så till och med piratpartiet och andra fildelare konstaterar att ”det är inte artisterna som egentligen förlorar pengar på fildelning” men vad man vill ersätta detta med är ett annat system som OCKSÅ rånar konstnären på dess rättmätiga lön för utfört arbete.

  Kom ihåg att jag är själv positiv till fildelning, jag kan se många nyttoområden för fildelning och jag kan se hur det skulle vara möjligt att reglera det i lag så att alla får en bit av kakan men ändå skapa attraktiva möjligheter för folk att betala rimliga pengar för aktuell kultur.

  Dessutom tror jag i min enfald att när folk vet att pengarna går till en författare för hans arbete så är man villig att betala rimliga pengar för detta.

  Folk vill inte vara skurkar, däremot så vill man se att det finns rim och reson mellan produkt och prissättning, mellan vad som går till upphovsrätts-ägare och vad som går till distributör.

  Bonniers vill som mest betala 24% av inkomsten för e-böcker till författaren. Skivbolagen betalar de allra största musik-artisterna 20% i fallande skala ner till noll % av inkomsterna för ett verk. Och detta för digital försäljning över internet.

  Det är helt rätt att det är extremt svårt att slå sig fram som konstnär/musiker/artist idag men en del av detta är ju för att det finns en vana i att stjäla arbetet från denna hårt arbetande grupp människor.

 20. Olofb skriver:

  Thomas;

  Tack för ditt klargörande, det låter mera nyanserat nu.

  Jag håller med om att de flesta människor vill betala för sig. T.ex. skulle jag absolut inte ha något emot att betala en slant om jag laddar ned mp3-filer från någon artists sida, om priset är rimligt (10-20 spänn för ett album, säg) och betalsättet är lika bekvämt som i en butik.

  Jag tror på t.ex. SMS-betalningar på hemsidor. Jag har rekommenderat denna metod till två olika författare, och de är mer eller mindre övertygade om att testa detta på sina bloggar/hemsidor.

  Jag tycker att en sådan modell är riktigt rimlig! Kunden betalar en slant som är rimlig, skaparen får bättre villkor och betalt, och kommer närmare sina kunder. Ser du något fel på denna modell?

 21. Thomas Scott skriver:

  Perfekt. Jag vill skapa denna… vet inte var jag skall vända mig för att få loss pengar till utvecklingen av denna tjänst dock.

  Nu fattaru vad jag menar och du är varmt välkommen att besöka (det är du under alla omständigheter) kulturspegeln.se och även länka dit om du så vill.

  Pengar till både internet-användaren och till upphovsrättsägarna och alla blir glada!

 22. Olofb skriver:

  Thomas;

  Du behöver inga pengar för att utveckla en sådan tjänst. Jag har redan byggt den 🙂

  Kontakta mig på min mailadress så beskriver jag..

  olof punkt bjarnason snabela gmail punkt com.

 23. Agneta S skriver:

  hellu 🙂 vanner

  tankte bara checka
  en helt ny produkt om viktminskning

  har nagan av er testat den?

  Ha det! tack for alla svar 🙂

  Agneta

 24. Olofb skriver:

  Agneta – ledsen jag ser inte hur detta har med inlägget att göra _alls_.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: