Det här är stort…

21 augusti 2009

kvistJag läste runt på bloggar. Halkade in på centeruppropets talesman Erik Hultins blogg Hultins tankegång.

Han har för några veckor sedan råkat ut för en ”kommentarattack från Sverigedemokraten Feminix. Det blev batalj och gnistorna slog.

gnistorEriks senaste inlägg är ett slags sammanfattning av läget, och hur han ser på SD i allmänhet.

Men nu kommer det stora. Det sker ett replikskifte i kommentarerna på detta senaste inlägg – ett replikskifte som jag vill lyfta fram.

Feminix skriver: ”Din hjärtefråga verkar vara övervakning och i detta ingår väl fildelning, att gratis ladda hem musik och film? Den är väl en fråga som intresserar ungdomar? Jag är okunnig i dessa frågor och inte blev jag klokare av att kolla på Piratpartiets hemsida. Vilket är den viktigaste frågan för dig – övervakning eller fildelning? Går det att kort och lättfattligt beskriva hur vanliga människors privatliv och frihet hotas av dessa dina hjärtefrågor?”

Erik svarar, och det här svaret är så bra att det egentligen borde vara ett inlägg i sig (hint Erik!):

”Det är ett mycket stort område som knappeligen går att beskriva kortfattat. Fildelning (eg. en felaktig term) har beröringspunkter med vår personliga integritet eftersom IPRED-lagen skapar utrymme för upphovsrättsindustrin att begära ut det som fram tills nu har betraktats som personuppgifter (ipnummer) genom att hänvisa till mycket, mycket svag bevisning. Bevis för fildelning kan skapas helt artificiellt. Det första fallet har följdaktligen inte heller avgjorts ännu, eftersom det rörde material som låg på en lösenordsskyddad server. Dels så måste man då ifrågasätta om det därmed handlar om spridning och dels så har inget svar getts på hur upphovsrättsindustrins företrädare kom åt materialet. Det luktar dataintrång lång väg. Upphovsrättslagstiftningen som ligger till grund för IPRED är i stort behov av att reformeras och då handlar det i huvudsak om kortare skyddstider. Ett mdeicinskt patent har inte tillnärmelsevis lika lång skyddstid som en låt med Magnus Uggla.Övervakningen (och intrånget i vår personliga sfär) ser jag som allvarligare än detta med ”fildelning”, och det av flera anledningar. De strider för det första emot FN konventioner om de mänskliga rättigheterna och de strider även mot Europakonventionen. Att då hänvisa, som i t.ex. fallet med FRA-lagen, till att det enbart är gränsöverskridande trafik som ska avlyssnas är fel på mer än ett sätt. Dels så går det inte att göra den bedömningen innan man har gått igenom materialet och dels så omfattas även medborgare i andra länder av Europakonventionen. Om det vore möjligt att enbart avlyssna trafik som inte är inhemsk så skulle alltså brottet ske mot andra människor än den svenska befolkningen. Internetbaserad trafik går aldrig fågelvägen. Din blogg ligger t.ex. inte på en svensk server, och om jag gör en traceroute på ditt ipnummer så visar det sig att vägen dit går via USA och Norge.

Vi har ett antal grundläggande demokratiska friheter (meddelarfriheten, källskyddet, banksekretessen, förtrolighet med advokater, läkare och präster, yttrandefriheten, religionsfriheten, meddelarskyddet o.s.v.) som alla i praktiken kan sägas vara upphävda av FRA-lagen och Datalagringsdirektivet. FRA har dessutom en alldeles egen specialskriven personuppgiftslag som sägs förbjuda åsiktsregistrering. Detta förbud upphävs dock i samma lag, under förutsättning att man bedömer det som nödvändigt för verksamheten att åsiktsregistrera. Lagringen av kommunikation håller enligt vissa uppgifter redan på och informationer som FRA får fram får även användas som bytes-/handelsvara med främmande makt. Det senare kan mycket väl få konsekvenser även för dig, om vi antar att du uttrycker dig kritiskt om t.ex. USA. Med ett visst mått av otur så skulle det mycket väl kunna leda till att du nekas inresa till USA. Än värre är att dina banktransaktioner också kan komma at granskas och detta skulle i sin tur kunna leda till att dina konton fryses. Det har hänt och det kommer även fortsättningsvis att hända på felaktiga grunder. Med alla dessa underbara övervakningslagar som stöd har närmare 500.000 människor i USA klassats som terrorister, men de får inte sin sak prövad. De nekas däremot flygbiljetter och annat. Tro nu för all del inte att det handlar om 500.000 muslimer. I denna prominenta skara finns senatorer och andra. Allt detta sker samtidigt som utredningar en efter en konstaterar att man INTE hittar terrorister med dessa metoder. Man har däremot lyckats fånga en och annan skattefifflare.

Oavsett om jag har rent mjöl i påsen eller ej så är det mitt mjöl. Det ska vare sig staten eller någon annan granska förrän jag är misstänkt för brott. Gör man inte på så vis så landar vi i slutsatsen att vi alla är skyldiga intills dess vi har bevisat oss vara oskyldiga. Då har vi fått ett helt omvänt rättssystem.

Det går att vika ut sig betydligt mycket mer än ovanstående kring detta ämne, eftersom det finns ännu fler lagstiftningar som inte tagits upp ännu. I IPRED2 som man jobbar med i Europa så ska det statueras att man, om man blir misstänkt för upphovsrättsbrott fråntas rätten till en offentlig försvarare, vilket inte kan anses som något annat än ett grovt angrepp på rättssäkerheten. Upphovsrättsindustrin har, i t.ex. USA, lyckats med konststycket att försöka stämma hemlösa, döda, folk utan internetanslutning och t.o.m. en laserskrivare för upphovsrättsbrott. Nu är det väldigt få fall som når rätten, eftersom det i USA räcker med att hota om stämning och sedan erbjuda en uppgörelse som ekonomiskt är mindre kännbar än att anlita en advokat. Rena maffiametoder alltså.

Att rättfärdiga övervakningen med att det skulle förhindra terrorism blir alltså extremt haltande resonemangsmässigt. Eftersom det inte förhindrar terrorism så återstår då enbart övervakningen med alla dess konsekvenser.

Undrar du över något ytterligare så får du gärna fråga.”

Feminix svarar: ”Erik! Hjärtligt tack för att du tog dig tid till detta. Nu ska jag försöka smälta allt och se om jag begriper.”

Det här är något stfredsduvaort för mig. Här har vi alltså två människor som står långt långt ifrån varandra på de politiska ideologiernas arena. De möts i dialog, på lika villkor, och det händer saker. Jag tror faktiskt att alla parter gått framåt efter det där kommentarsfältet. Åtminstone blir jag hoppfull av att läsa det – jag tror på yttrandefrihet och den mänskliga kulturen.

För övrigt har jag med glädje noterat centerutspelet, som jag tror kommer från Johan Linander (ni som läser får gärna rätta mig här). I princip, om jag förstått utspelet rätt, går det ut på att omedelbums utreda huruvida massregistrering och integritetskränkande lagstiftning hittills har varit effektiv – och hur mycket kränkningar människor egentligen ska behöva tåla i ”trygghetsnarkomanins namn”. Hurra för centerpartiet denna dag!

Taggar: , , , , , ,

Annons

500:- till den som spelar in SVT24 11:45-13:30!

15 september 2008

Detta är en viktig demokratifråga för Sverige! Det är den del som inte finns tillgänglig för oss ännu. De två och en halv första timmarna finns redan inspelade och tillgängliga.

Centerupprorets FRA-hearing sänds mellan 9.30-13.30. Arrad av Erik Hultin.

Skriv gärna en kommentar om du planerar göra det. Jag har inte tillgång till inspelningsutrustning, tyvärr.

Jag är beredd att betala 500 svenska riksdaler till den som spelar in detta!

Läs även andra bloggares åsikter om 


Centerns FRA-hearing sänds på måndag i SVT24

10 september 2008

Fick alldeles nyss följande svar från SVT24s redaktion:

Hej.

Hearingen om FRA-lagen, arrangerad av centern, sänds i repris
på måndag den 15 september klockan 09:30-13:30.

Den kommer inte att läggas ut på nätet.

Med vänliga hälsningar
Elisabeth Sjöström

Glädjande! Så lägg det som påminnelse i mobilen, skriv upp det i almanackan eller vad ni nu gör för att minnas något viktigt. För det här programmet är viktigt, det var här sociogramfrågorna på allvar dök upp och inte ens motstreds av FRA-representanterna på plats. Läs den långa diskussion som ledde fram till detta enkla svar (äntligen!) på Erik Hultins blogg.

Taggar: , , , ,


%d bloggare gillar detta: