Nackdelar med FRA-lagen

Hjälp mig fylla på! Skicka en kommentar!

(läs även kommentarerna som beskriver vissa punkter mer i detalj!)

 1. den strider mot grundlagen
 2. den grundläggande demokratiska rättigheten yttrandefrihet hotas (om man känner sig övervakad modifierar man sitt beteende därefter)
 3. det strider mot EU-konventionen (de nio punkterna Centrum för rättvisa tar upp) (dessutom innebär EU-konventionen en miniminivå för integritetsskydd i ett EU-land, inte något man ”plockar och tar” ifrån!)
 4. vi förlorar källskyddet
 5. den strider mot FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna
 6. det fångar inga terrorister -> slöseri med skattepengar (både steganografi och hård kryptering kan användas för att undvika avlyssning)
 7. det är tandlöst mot andra militärmakter, se (6)
 8. samma gäller organiserad brottslighet
 9. lagen har inte blocköverskridande mandat (vilket en så viktig lag borde ha)
 10. lagen har inte demokratisk förankring (51% är emot)
 11. det strider mot tjänsters fria rörlighet inom EU (advokat-klient)
 12. det sänder signaler till samtliga medborgare att de är ”skyldiga tills motsatsen bevisats
 13. tveksam hantering av frågan
 14. ändamålsglidningsproblemet (t.ex. biltullarna med kameror i London började snabbt användas av polisen för att kolla om någon pratat i mobiltelefon när han körde)
 15. risken för informationsläckage (historiska exempel)

Taggar: , ,

Annons

25 Responses to Nackdelar med FRA-lagen

 1. Niklas Starow skriver:

  13. Meddelandefrihet.

  Meddelandefrihet innebär att personer har möjlighet att uttala sig om verksamhet de tycker är felaktig utan rädsla för repressalier. Denna möjlighet är viktig för att kunna stoppa tveksam verksamhet, korruption och andra missförhållanden i ett tidigt stadium. Det ska alltså vara svårt för en tveksam verksamhet att fortlöpa i det fördolda utan möjlighet att någon uppmärksammar problemet.

  Meddelarfriheten är i praktiken satt ur spel eftersom FRA har möjlighet att spåra de som läcker information och sedan kan all information som läcker från FRA, oavsett om FRA begått brottslig handling eller ej, klassas som sekretessbelagd information.

  14. Källskyddet.

  Källskyddet innebär att en journalist kan neka att lämna ut identiteten på dennes källor. Detta är för att kritiker ska kunna våga ta kontakt med journalister och lämna information om tvivelaktig verksamhet. Massövervakning riskerar att fånga upp identiteten på de personer som kontaktar journalister i tron att de är anonyma.

  Försvararna av lagen hävdar här att dom kontrollsystem som finns skall garantera att om FRA märker att ett meddelande är tips till journalister skall informationen genast raderas. Men sådant arbete måste granskas manuellt, kanske till och med med hjälp av juridiska experter, innan ett sådant avgörande kan ske. Även om meddelandet sedan raderas kommer dom personer som läst brevet fortfarande ha kvar vetskapen av det och sådant kan man, än så länge, inte radera.

  15. Yttrandefriheten.

  Personer som vet att de är övervakade vågar inte längre tala lika fritt vilket leder till självcensur. Risken med detta är att nödvändiga kritiker i en regim tystnar.

  Självcencur – förklaring.
  Till en början kommer dylik oro att vara låg, men det räcker med att misstanken väcks i samband med en arrestering med diffus hänvisning till avlyssning för att späda på oron kraftigt. Eftersom så stor del av avlyssningen är sekretessbelagd kommer det sannolikt inte att vara möjligt att dementera rykten om att massavlyssningen ledde fram till arresteringen.

  16. Tveksam hantering av frågan

  Säga vad man säga vill om själva lagen, men förslagets tillkomst och genomröstning lämnar mycket att önska. I efterdyningarna av 9/11 verkade säkerhetsnojan obegränsad. En utredning damp ner och konstaterade att FRA behöver få spana på kabeltrafik. Naturligtvis behövdes detta regleras i lag. Där har FRA-lagen sitt avstamp – noja.

  Vad som händer sen är som taget ur ett dåligt filmmanus. Remisstiden sammanfaller med julhelgen. Tiden för granskning är kort och mycket av den ordinarie personalen är ledig; vissa remissinstanser ifrågasätter detta. När sedan innehållet i lagen blir känt gör Bodström med uppbackning av Persson sitt för att sänka den. Massavlyssning är för magstarkt till och med för Bodström. Samma år vinner Alliansen valet, och lobbykampanjen påbörjas igen. Odenberg presenterar lagförslaget i mars 2007 och i juni samma år leder omröstning till minoritetsbordläggning av frågan. Juni 2008 tvingas lagen igenom med hårdfört nyttjande av partipiskan och vuxenmobbing. KU-anmälan och rapports avslöjande blev inte ens farthinder. Där skulle man kunna tro att debatten somnar.

  Du hittar hur mycket som helst på http://www.frapedia.se eller http://www.svartmandag.se (kolla gästbloggen)

 2. objarni skriver:

  Tack Niklas!!

  Jag putsar på punkt 2 – din punkt 15 – yttrandefrihet tillagt där.

  16 lägger jag till som punkt 13, tveksam hantering.

 3. Niklas Starow skriver:

  14. Orättvisa kostnader

  Det är vi själva genom antingen skattsedel eller genom höjda abbonemangsavgifter till operatörerna som kommer att bekosta avlyssningen av oss själva.

 4. Niklas Starow skriver:

  Ändamålsglidning.

  http://frapedia.se/wiki/Risk_f%C3%B6r_%C3%A4ndam%C3%A5lsglidning

  ”Erfarenheten visar att när information väl samlats in, eller när ett tekniskt kontrollsystem väl har byggts upp, är sannolikheten mycket stor att informationen (respektive systemet) snart börjar användas även för andra syften än det ursprungligen tänkta. Detta brukar kallas ändamålsglidning.”

 5. Niklas Starow skriver:

  Information på villovägar (frapedia är bra.)

  http://frapedia.se/wiki/Information_kan_komma_p%C3%A5_villov%C3%A4gar

  * 2005 – Generalmajor Tony Stigsson förvarade topphemliga dokument i sitt hem, försvarsmakten fann också att hans vidlyftiga sexliv gjorde honom känslig för utpressning.

  * 2006 – 20 år gamla topphemliga dokument kom till allmänhetens kännedom 2006 i Nya Zeeland, dokumenten visar att Nya Zeeland övervakade ett stort antal länders och organisationers diplomatiska kommunikationer 1985-1986. Bland dem som övervakades var Argentina, Sovjetunionen, Östtyskland, Frankrike, Egypten, Japan, Nordkorea, Vietnam, Laos, Filippinerna, Fiji, Tonga, Solomonöarna, Sydafrika och även FN.

  2007 – Känslig data med 859 800 personuppgifter låg och drällde i en bil i Ohio, som sedan blev stulen i ett bilinbrott.

  2008 – Hemliga dokument rörande Englands kamp mot terrorism hittades på en tunnelbanevagn i London. Dokumenten innehöll bland annat information om metoder för att finansiera massförstörelsevapen och terrorism.[10]

 6. Läste din kommentar hos emma och sitter och skrattar gott.

  Kanske inte var meningen men kanske det skulle bli bättre i fall någon åtmistone förespråkare dragit ett par spliff på en jollerpinne och käkat sega gubbar. Det istället för att öpnna munnen i programmet.

  Fortsätt kämpa ! Trevlig helg.

 7. objarni skriver:

  Tackar tackar bägge två jag uppdaterar så fort jag kan (satt i möte hela förmiddan!)

 8. Gabrielle skriver:

  Känslig information riskerar att hamna i fel händer. Ja, det är väl lite det som står i Niklas Starows senaste kommentarer ovan som jag far efter. Men jag tänker också på en annan – och förstås oönskad – politisk utveckling t.ex. om Sverige skulle invaderas av ett annat land, en annan makt. Tänk så oerhört bekvämt och praktiskt det vore för det invaderande landets makthavare att få tillgång till information om alla svenskar genom FRA. Tala om maktmedel!

 9. latentenergi skriver:

  Självcensuren gör också att folk inte kommer att våga göra studiebesök
  på websider de inte vet vad de innehåller. (Informationsfrihet)

  Och om 20 år när Sverige även infört sharialagar kommer vi att bli halshuggna
  för de hädelser vi nu räkar säga när vi pratat med vänner i telefonen.

  Är avlyssning till för att skydda terroristerna från oss? Någon annan effekt lär den inte ha.

  Vem vill leva i ett land med en avlyssningsmyndighet.
  Riksdagen måste ha haft hjärnsläpp när de sa ja till något sådant.

  LatenteEnergi

 10. Erik Hultin skriver:

  Värt att påpeka är att EU-konventionen ju faktiskt endast statuerar en minimumnivå där skyddet ska börja. Alltså inte en nivå dit man strävar.

 11. objarni skriver:

  @latentenergi
  Jusste framtidsdystopi 😉

  Att riksdagen ”tvingats igenom” detta är en sak (partipiskor och allt), men vad fan hade regeringen för ögonen egentligen??

  @Erik
  Sant, uppdaterar!

 12. Andreas skriver:

  Social nätverksanalys (sociogram):

  Nätverksanalyser (a la sociogram) används inom underrättelsetjänst och polisiära myndigheter för att länka, kartlägga och i synnerhet visualisera personers anknytning till andra personer, händelser, platser och tillgångar. Detta innebär att en person, som inte vet vem han kommunicerar med riktigt, kan bli inmappad (kanska bara i periferin men ändock..) tillsammans med oönskade element. Datan i dessa nätverksanalyserna kan och kommer med största sannolikhet att bytas med andra statsmakter. Social nätverksanalys är ett av redskapen att kartlägga individer och händelser, men också ett kraftfullt vapen då man kan med ganska stor precision köra simuleringar på datan, t.ex. statistiska förutsägelser hur ett nätverk interagerar med varandra och agerar mot yttre stimuli.

 13. […] | Brentlin | Rick Falkvinge (pp) #6 | projo’s blog #3 | free and thinking | Jens O. #4 | Olofs blogg | Anna Troberg #4 | Anna Troberg #5 | Opassande #4 | Mark Klamberg #5 | Klang IT | Anna G Rahms […]

 14. farmorgun skriver:

  Beslutet var inte ett i god demokratisk ordning fattat beslut: Riksdagsledamöters rätt enligt lag att rösta enligt sin personliga övertygelse måste återupprättas och missbruket av riksdagens kvittningssystem måste stoppas. Vi betalar för att riksdagsledamöterna ska göra sitt jobb så bra som det är möjligt. Försiktighetsprincipen säger att om man inte riktig vet innebörden och konsekvenserna av ett beslut då bör det vara OK att säga Nej eller avstå. Det som antas vara för svårt för folket att begripa kan inte vara OK att stifta en lag om.

 15. objarni skriver:

  @Andreas
  Jepp de nya ”rönen” är skrämmande. Jag väntar dock med att lägga till något konkret på listan innan jag har en bra länk som beskriver detta ingående.. Tips?

  @Farmorgun
  Ja det är häpnadsväckande odemokratiskt hur bestlutet togs … Kan du beskriva det här med kvittnintssystemet mer ? Länk?

 16. Andreas skriver:

  Jag kan bara säga den erfarenheten jag har efter att ha arbetat, och i viss mån fortfarande arbetar, med social nätverksanalys. Själva länkanalysen är för visualisering av de händelser, personer, tillgångar eller dylikt man är ute efter. Den polisiära myndigheten har använt detta i decennier för att länka individer, men i underrättelsesammanhang använder man grupper som underlag. Man kan exempelvis använda datamining för att samla på sig ett stort underlag av data, och genom detta skapa en kartläggning över en population – individerna kommer att framträda i denna population. Därför är det viktigt att ha en korrekt thesarus som möjligt som kan länka alias och dylikt till korrekta personer. Själva länkningen är nyckeln till det hela; om man har en fullgod länkning, så kan man, som jag nämnde ovan, med god matematisk exakthet köra simulationer på datan och på så sätt få en bra inblick i en grupps interaktion gentemot varandra, gentemot yttre stimuli, upptäcka funktioner t.ex vem som är ledare inom gruppen och dylikt. Det är även ett verktyg för att kunna förutsäga vad gruppen ska göra härnäst.
  Jag vet att CASOS (Computational Analysis of Social and Organizational Systems) i USA har kört simulationer inom bioterrorism mot amerikanska städer, vilket har involverat en stor datapopulation.

  Ledsen om mitt förklarande låter förvirrat; det är det också, sociogram och social nätverksanalys är invecklat. Det finns dock en uppsjö av fakta på Internet om detta, det är att bara googla.

  / Andreas

 17. objarni skriver:

  @Andreas

  Tack för introduktionen. Jag har läst dynamiska system och neuralanätverk på Chalmers, så jag kan gissa mig till lite hur det går till.

  Men motsäg mig om jag har fel: det finns så stora felmarginaler och ”kaotiska faktorer” i sådana här simuleringar att det är fullkomligt ovetenskapligt att tala om att verka brottsförebyggande mha. sådan teknik. Det är rentav löjeväckande för mig som är tekniskt bevandrad (anser mig vara i alla fall..). Påminner mer om Hollywood (Minority Report) än verkligheten.

 18. Andreas skriver:

  Givetvis är felmarginalen stor. Det krävs en ordentlig kunskap om aktörerna, och ha ett ordentlig underrättelsemateriell, inom ett socialt nätverk för att kunna göra en grundläggande länkanalys. Det är ju denna som ligger till grund för allt; om denna är felaktig kommer både relationerna som är kopplade till varandra och de simuleringar som körs mot datan vara felaktig. Det kommer att bli felaktigheter med dessa analyserna; man behöver inte gå så långt tillbaka som t.ex när tre somalier bosatta i Sverige fick sina tillgångar frysta eftersom de hade använt sig av hawala-system (http://www.guardian.co.uk/world/2001/nov/08/afghanistan.terrorism3 citat ”.. attempt to trace records that would link companies with al-Qaida.
  ”).

  Det är därför som förespråkarna säger att man inte är intresserad av att spana på individuella Svenskar, utan man spanar på företeelser. Däremot, om du kartlägger och mappar företeelser, händelser etc så, som jag sade tidigare, kommer även individer att träda fram. Därför så kan företrädarna också säga att ”vissa Svenskar” kommer att granskas, även om de inte direkt säger hur de har kommit fram till att just de är intressanta.

  / Andreas

 19. Jens O skriver:

  objarni:
  Hela den tunga juridiska biten, med lagtexter och förklaringar. Har börjat komma igång.
  Det finns att läsa hos Mark Klamberg.
  Tung text men bra. Det behövs givetvis, även beskrivas på vardagssvenska.

  Tog även upp den saken med Farmorgun.

  Det finns två sätt att riva FRA-lagen:

  1. Regeringen drar tillbaka den.

  2. Oppositionen till FRA-lagen, kan i riksdagen lägga fram ett förslag, vilket matchar regeringens ord för ord. Som det sedan kan voteras om, vilket även kräver en tvärpolitisk överenskommelse.

  Det är vad svensk lag säger, om hur det ska gå till.

 20. objarni skriver:

  @Jens
  Tack för info. Jag har blivit alltmer mörkrädd efterhand denna sommar, och jag hoppas innerligt att tillräckligt många riksdagspolitiker tar mod till sig och säger ifrån i höst – och att det inte käbblas emot och blir splittringar i motståndet. Som det börjat sägas på flera bloggar:

  Riv upp – Gör om – Gör rätt

 21. […] Alltfler inser att denna lag är en skadad harkrank – gemene man vet nu för mycket för att köpa lagen. Planen var aldrig att folk skulle få veta så här mycket. Massavlyssning, sociogram, läckage om spioneri på vanliga svenskar, avsaknad av rättsskydd och inget stöd i EU-domstol, människor är människor. Läs min lista på nackdelar med FRA-lagen. […]

 22. gesundheit skriver:

  Sehr wertvolle Informationen! Empfehlen!

 23. Hey there, I ran across your website by way of Bing while doing so because seeking a related make any difference, your internet site came in place, it seems like great. I have included in my own favourites|added onto book marks.

 24. you are actually a good webmaster. The website loading velocity is
  amazing. It sort of feels that you’re doing any distinctive trick.
  In addition, The contents are masterwork. you’ve done a great
  task on this matter!

 25. fij.com.ua skriver:

  Wonderful blog! Do you have any tips for aspiring
  writers? I’m planning to start my own site soon but I’m a little lost on everything.
  Would you suggest starting with a free platform like WordPress
  or go for a paid option? There are so many options out there that I’m completely confused ..
  Any ideas? Appreciate it!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: