Fortsatt dialog med Staffan Danielsson (c)

21 juni 2009

Jag fortsatte dialogen med Staffan Danielsson. Se mitt föregående inlägg.

Olof

Mycket kort Staffan;

Vore det fel enligt dig med en parlamentarisk utredning?

Staffan

Hej igen, Olof:

Hade vi kunnat börja om från ruta ett och rulla tillbaka bandet till slutet av 1900-talet är det väl uppenbart att en parlamentarisk utredning hade varit att föredra jämfört med de olika andra typer av utredningar som dåvarande s-regeingen istället valde att genomföra.

Alliansregeringen tog över ett digert utrednings- och remissmaterial i en fråga som behövde regleras, och har förstärkt integiteten i betydande grad jämfört med hur s resonerade.

Nu är den nya lagen beslutad, och den kompletteras under hösten med ytterligare högst väsentliga integritetsskyddsförstärkningar. Jag tror att många inte har insett hur betydande dessa faktiskt är, vilket ju faktiskt – t ex – visas av oppositionens kritik mot regeringen för detta.

Jag har som du vet en mycket stor respekt för den här frågans vidd och komplexitet och var den som tillsammans med Annie Johansson föreslog en kontrollstation redan år 2011, för att snabbt följa och analysera hur den nya lagstiftningen fungerar, inte minst från integritetsskyddsynpunkt. Här ska en bred parlamentarisk representation arbeta, och jag utgår ifrån att detta kommer att ge en bred genomlysning av erfarenheter och funktionssätt, och så¨får vi se vilka slutsatser detta kommer att resultera i.

Jag har också i sammanhanget uttalat mig för att en särskild analys gärna kunde göras över de underrättelsebehov som motiverar signalspaningen, eftersom det är på den punkten som bedömningarna från riksdagen och kritikerna utanför riksdagen skiljer sig. Även om em del av den analysen måste hemligstämplas tror jag att den skulle ha ett betydande värde.

Olof

Staffan;

Tack för ditt uttömmande svar. Jag förstår din frustration med oss ”nätaktivister” – att vi inte tar de 15 punkterna riktigt på allvar. Att vi gör detta beror bl.a. på att det från ”topphåll” glidits på dessa punkter under våren. Fast redan de initiala punkterna var märkliga, bara så du vet.

Visst är jag positiv till om du kämpar för att få en fungerande underrättelsetjänst på signalspaningsområdet i Sverige. Vi måste bara sluta tala förbi varandra.

Vi kan börja med ett av de grundläggande begreppen i hela diskussionen – signalspaning.

Signalspaning gör man över radiovågor eller annan analog information. Inte i digital information som ju en internetkabel är. Att använda ordet på digital information är ett nyspråkspåhitt som är olämpligt och ställer ja-sägarsidar i ett dåligt ljus för alla som är någorlunda insatta. Vad jag vet används inte ”signalspaning i kabel” på engelska/amerikanska ens av NSA, National Security Agency, i USA, alltså FRAs motsvarighet på andra sidan Atlanten.

Jag antar att ordet ”signalspaning” används för att det känns mera neutralt än ordet ”avlyssning”. Visst gör det det!

Därför ska jag föreslå begreppet ”sniffing” eller engelskans ”packet inspection”, eller, om vi talar om kontroll av själva innehållet och inte bara trafikdata i ett internet-paket (IP-Packet) så säger man på engelska ”deep packet inspection”.

En mjukvara som genomför detta analys av ett IP-flöde kallas en ”Sniffer” på Svenska.

Eftersom jag är ödmjuk av mig skulle jag gärna se att de som läser detta och vet ännu bättre än jag i denna del av frågan (datakomm.kunskap), rätta mig gärna så vi får rätt på terminologin Staffan och jag.

Taggar: , , , , , ,


%d bloggare gillar detta: