FRA: Känns det igen?

30 augusti 2009

NSAFick via Klambergs blogg ett länktips.

The NSA’s powerful computers became vast storehouses of ”metadata.” They collected the telephone numbers of callers and recipients in the United States, and the time and duration of the calls. They also collected and stored the subject lines of e-mails, the times they were sent, and the addresses of both senders and recipients. By one estimate, the amount of data the NSA could suck up in close to real time was equivalent to one quarter of the entire Encyclopaedia Britannica per second. (The actual content of calls and e-mails was not being monitored as part of this aspect of the program, the sources say.) All this metadata was then sifted by the NSA, using complex algorithms to detect patterns and links that might indicate terrorist activity.

Jag prövar mig på en liten amatöröversättning:

NSA’s kraftfulla datorer blev massiva datalager, innehållande ”trafikdata”. Från telefonsamtal samlades tidpunkt, telefonnummer både från den som ringde samtalet och tog emot, och hur länge samtalen pågick. De samlade och lagrade också ämnesrader ifrån epostmeddelanden, tidpunkterna eposten sändes, och avsändar- och mottagaradresser. En uppskattning gör gällande att mängden data NSA sög i sig, nästan i realtid, motsvarade en fjärdedel av hela den Encyclopaedia Britannica per sekund. (Själva innehållet i telefonsamtal och epostmeddelanden avlyssnades inte i den här delen av programmet, säger våra källor) All denna trafikdata filtrerades sedan av NSA, med hjälp av avancerade algoritmer, för att upptäcka mönster och länkar som kunde tyda på terroristaktivitet.

Läs gärna resten av artikeln (länk är första citatet ovan) som beskriver hur NSA fick tillgång till sådana drakoniska tekniker. Jag tror du kommer att få lite deja-vu-känsla från hur FRA-lagen lirkades igenom här i Sverige. Fast här skedde det öppet..

Taggar: , , , , , ,


Fd. försvarsminister M. Odenberg skrev på avtal med USAs FRA

23 augusti 2008

Enligt scaber nestor har Mikael Odenberg, fd försvarsminister som avgick mot slutet av 2007 pga. budgetoenigheter i regeringen, skrivit under ett avtal med NSA (National Security Agency). NSA är en signalspaningsmyndighet, alltså USAs motsvarighet till FRA! Ett uttryck man associerar till dem är ”Homeland Security”.

Som scaber nestor skriver blir det plötsligt mycket lättare att förstå varför det varit så brottom att få igenom FRA-lagen!

Avtalet kan du läsa dirket på regerings egen hemsida. Det har den nätta titeln ”AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA AND
THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF SWEDEN ON COOPERATION IN SCIENCE AND
TECHNOLOGY FOR HOMELAND SECURITY MATTERS”.

Taggar: , , , ,


%d bloggare gillar detta: