Mer maildebatt med riksdagsledamot Jan Ericson (m)

Påbörjade en ny maildiskussion med Jan Ericson, riksdagsledamot för moderaterna, igår. Som vanligt är han positiv till publicering av våran korrespondans på min blogg, gött mos. Dock kan jag inte tycka att hans åsikter i frågan är speciellt trevliga, dock är det som vanligt intressant med en politiker som åtminstone svarar ärligt!. Ta inte illa upp Jan!

 

Olof:

Hej Jan!

 

Tack för din kommentar för någon vecka sedan på min blogg! Alltid kul med en politiker som argumenterar, även om vi står på olika sida om FRA-muren.

För mig verkar det mer och mer uppenbart att många riksdagspolitiker inte har speciellt mycket koll på vad som ingick i ”FRA-lagen” som röstades igenom 18. juni.

Ja, jag vet att det ska bli ändringar i det kommande, men jag vill ändå höra din åsikt eftersom lagarna/ändringarna i praktiken gäller fr.o.m. 1. januari 2009!

Så till min fråga: hur tycker du att följande lag som gäller för FRA står sig gentemot moderaternas grundsyn på människors integritet och rättigheter?

”Lag (2007:259) om behandling av personuppgifter i Försvarets radioanstalts försvarsunderrättelse- och utvecklingsverksamhet.

11 § Personuppgifter får inte behandlas enbart på grund av vad som är känt om personens ras eller etniska ursprung, politiska åsikter, religiösa eller filosofiska övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa eller sexualliv.

Om uppgifter om en person behandlas på annan grund får de kompletteras med sådana uppgifter som avses i första stycket när det är absolut nödvändigt för syftet med behandlingen. Uppgifter som beskriver en persons utseende skall alltid utformas på ett objektivt sätt med respekt för människovärdet.

Vid sökning får personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening eller som rör hälsa eller sexualliv användas som sökbegrepp endast om det är absolut nödvändigt för syftet med behandlingen.”

Som vanligt blir detta bloggmaterial så länge det är OK med dig!

 

Jan:

Hej! Jag vet att denna fråga diskuterats en del på nätet tidigare, och jag har också svarat tidigare. Grundavsikten är att personuppgifter normalt inte får utgöra grund för spaning, och det är just det som sägs redan i den beslutade lagen. Men jag inser också att det i undantagsfall kan vara intressant vad en person har för politisk eller religiös inställning, exempelvis om man misstänker att en person tillhör en extrem organisation som baseras på just detta. Så är det ju tyvärr med vissa terrornätverk. 

Mindre intressant lär det väl vara med sexuell läggning och en del andra saker som räknas upp, men jag misstänker att man skrivit som man gjort för att det är enklast att behandla alla undantagen i klump. 

Med de nya förändringarna inskränks rätten att signalspana på enskild person ytterligare. Det har som sagt hela tiden varit ett undantag, men med den nya kompromissen måste tillstånd alltid att begäras av den domstol som skall besluta om rätt till signalspaning. 

Jag är personligen inte särskilt bekymrad över detta, både polis och underrättelsetjänst kartlägger nog redan idag det mesta om särskilt intressanta personer, det ligger liksom i sakens natur. Det viktiga är att det sker på ett rättssäkert sätt. Kan man besluta om buggning av enskild person i domstol (det kan man idag) så är det väl inte så konstigt om man även kan besluta om signalspaning? 

Hälsningar Jan 

(som inte har något emot att svaret läggs ut på bloggen) 

 

Olof:

Ska jag tolka ditt svar som att du tycker att det är OK eller ”inte så farligt” om staten, utan misstanke om brott, registrerar personers sexuella läggning? Och dessutom förenligt med moderaternas grundläggande människosyn?

 

Jan:

Nej! Precis tvärtom! Det skulle jag aldrig tycka var okej. 

Lagen – både den gamla och den nya – är ju tvärtom mycket tydlig med att man inte får signalspana på enskild person överhuvudtaget utan mycket starka skäl. Detta beslutas i så fall enligt det senaste kompromissförslaget av en särskild domstol, dvs det blir i detta fall faktiskt väldigt likt kravet på brottsmisstanke vid exempelvis buggning av enskild, där också beslut tas i domstol. 

Mitt svar syftade just på denna jämförelse – i de få fall där man av någon outgrundlig anledning anser att så personliga uppgifter som du nämner har betydelse krävs rimligen mycket speciella omständigheter. 

Hur just sexuell läggning överhuvdtaget kan vara intressant övergår mitt förstånd, men som sagt, jag tror att man helt enkelt behandlat alla saker som räknas upp i lagen i klump, så gör man ofta med lagstiftning för att få det överskådligt och tydligt. I sak gör det ingen skillnad. Jag tror som sagt mer att politiska eller religiösa åsikter i så fall undantagvis kan vara av intresse, kanske inte bara för att binda en person vid en extrem organisation utan kanske också för att utesluta att en person skulle vara intressant? Men som sagt, det är mina egna personliga funderingar, och så som lagen utformats lär det vara ytterst sällsynt att denna typ av resonemang dyker upp. Det lär nog i så fall snarare vara en fråga för just polisen vid en ren brottsutredning och inte en signalspaningsfråga. 

Avsikten med den nya lagen är ju nämligen bland annat att tydligt markera att signalspaning INTE är till för att spana på enskilda personer – då bör man använda buggning i stället enligt de regler som redan gäller för detta. 

Det är väldigt tydligt när man läser lagen som vi antog i juni och de lagar som kompletterar 

denna, exempelvis när det gäller hanteringen av personuppgifter – den lagen gäller givetvis även för FRA, precis som för andra myndigheter. 

Hoppas detta var ett tydligt svar! 

 

Olof:

Men jag hör ju vad du säger Jan. Åsiktsregistrering är OK om det gäller terrorism.

Säg mig, hur sannolikt finner du det att jag skulle spanas på? Och i förlängningen även du eftersom du haft kontakt med mig?

1. Tycker du att Sverige har stora problem med terrorism?
2. Tycker du att dessa problems storlek motiverar att staten ”bereder sig tillgång till” förtrolig kommunikation / trafikdata baserade på så lösa grunder som denna punkt anger:
* .. och till slut den mer allmänna punkten att FRA kan spana mot internationella föreeteelser i övrigt av särskild betydelse för svensk utrikes- säkerhets- och försvarspolitik.

3. Tycker du att meddelarskyddet är så lite värt?

Jag lägger upp diskussionen hittills på min blogg.. Inväntar fortsättningen där!

Jan:

Hej! När det gäller dina nya frågor tycker jag vi börjar trampa i gamla välkända hjulspår igen. Allt detta har jag redan besvarat tidigare på olika sätt.

Kort svar: Jag är helt övertygad om att Sverige behöver ett gott skydd mot terrorism och att en del i detta är signalspaning i både luft och kabel. De som anser att detta är onödigt har mycket att bevisa. Jag anser att det medför att man får acceptera en viss intrång i integriteten, vilket även europakonventionen om mänskliga rättigheter godtar. Däremot anser jag att vi skall göra allt som går för att utforma lagar och föreskrifter så att vi så långt det går undviker onödig oro eller misstro bland medborgare, och att all verksamhet som inskränker integriteten det minsta lilla bör lagregleras och utsättas för god insyn. Allt som går att göra utan att i grunden slå undan benen för möjligheten till signalspaning är värt att pröva.

I övrigt: Min tro är att sannolikheten för att du skulle utsättas för signalspaning på det sätt att ett meddelande skulle analyseras av FRA:s datorer är ungefär 0,0%. För egen del oroar jag mig inte alls för detta, och jag skall ju – precis som du – leva med lagen. Jag anser fortfarande att det finns betydligt värre hot mot integriteten i samhället än FRA och signalspaningen.

Hälsningar Jan
 

Olof:

Nu slingrar du dig allt Jan! Jag har dig dock fast på kroken. 🙂

Jag tolkar ditt icke-svar enligt följande:

1. Tycker du att Sverige har stora problem med terrorism?

–> Ett rungande JA från din sida.

2. Tycker du att dessa problems storlek motiverar att staten ”bereder
sig tillgång till” förtrolig kommunikation / trafikdata baserade på så
lösa grunder som denna punkt anger:
* .. och till slut den mer allmänna punkten att FRA kan spana
 mot internationella föreeteelser i övrigt av särskild betydelse
 för svensk utrikes- säkerhets- och försvarspolitik.

–> Ett rungande JA från din sida.

3. Tycker du att meddelarskyddet är så lite värt?

–> Ett rungande JA från din sida.

Och eftersom du är moderat är detta något som jag antar är din
tolkning av moderaternas grundsyn på företeelserna ifråga?¨

Jan:
Jag tycker din tolkning går väldigt mycket längre än det jag skrev. Läs mina svar igen. Tycker jag var mycket tydlig. 

Din fråga om Sverige har stor problem med terrorism – vad är det för fråga? Hur vet du att det inte är just skicklig underrättelseverksamhet som gjort att vi sluppit allvarligare händelser i Sverige? Vare sig du eller jag vet något om möjliga terriristhot i framtiden. Att utgår från att Sverige är isolerat från resten av världen tycker jag är en smula naivt. 

 

Olof:

Aha! Nu börjar vi komma till pudelns kärna!

”Din fråga om Sverige har stor problem med terrorism – vad är det för fråga?”

Jag tycker att det är en HÖGST VÄSENTLIG fråga i sammanhanget! Tycker inte du det Jan ? Du som röstade JA i juni?

Om jag förstår ditt senaste svar rätt anser du alltså följande:

1) Vi ska ha en kontrollmyndighet (eller flera i ett spindelnät som det nya förslaget implicerar) som övervakar/kartlägger människor och deras åsikt.
2) Varför? Jo för att ”hot redan avvärjts” (vilka då?) och pga. ”framtida hot” (usch den där är farlig Jan!)

För övrigt har min tilltro till svensk underrättelsetjänst eller för den delen den politiska ordningen vid det här laget sjunkit med tiden:

a) De två invandrarna som blev forslade med Säpos vänliga hand till Arlanda och där överlämnade till CIAs ännu trevligare nävar, vidare till det vida berömda Egypten för att snällt sitta på ”öppen anstalt”
b) Läckage av spaning på 103 svenskar från FRA på 90-talet.
c) Den fars den parlamentariska hanteringen av FRA-frågan varit (och är!). ”Ska du bli den som sticker kniven i ryggen på regeringen, Karl Sigfrid?”
d) jag skulle kunna fortsätta hela dagen med problem här … det har ju framkommit en HEL DEL senaste halvåret

Nej erkänn nu som det är Jan. Det enda rätta är:

Riv upp. Gör om. Gör Rätt.

Jan:

Du får sista ordet. Jag har inte mer att tillföra. Jag vill som bekant inte riva upp FRA-lagen. Den som vill veta mer är välkommen att besöka min välmatade FRA-sida som finns mitt bloggarkiv på www.ericsoniubbhult.se

Hälsningar Jan

Taggar: , , ,

6 Responses to Mer maildebatt med riksdagsledamot Jan Ericson (m)

 1. Jonas skriver:

  Det finns minst en sak som politikerna missar. Det är givetvis inte bara personer som är föremål för spaning som kan komma att registreras. Det kan ju vara människor som omnämns i telefonsamtal eller mejl, eller vars trafikuppgifter FRA ramlat över i utvecklingsverksamheten.

  Ja, det är mycket att tänka på här.

 2. objarni skriver:

  Absolut. Jan missar det.. Jag känner mig nämligen inte speciellt trygg när han utlovar att jag inte kommer ingå i deras sociogram. Så som jag tjatat och gnatat om detta!

 3. Jens O skriver:

  De vill inte veta, det är vad det är frågan om. Nu har de helt enkelt slagit igen, både ögon och öron.

 4. Josef Boberg skriver:

  Hmmm… – Vem faen är fågel och vem är fisk egentligen – i politikerkretsarna i dags dato ? ! ? 🙂

 5. objarni skriver:

  @Josef

  Utveckla gärna ditt resonemang något, kan vara något idiomatiskt jag inte fattar. Ursäkta min tröghet!

 6. Josef Boberg skriver:

  Hmmm… – Objarni – Gärna och i följande kortform:

  ”Var finner Wi en politiker på riksplanet i Sverige i dags dato – som med hull och hår ”står upp” för sina personliga övertygelser till 100 % = ej alls böjer sig för MaktPyramid-MaktElit-PartiPamparnas PartiPiskor ?”

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: