Min mailkorrespondens med Jan Ericson (m) under juli månad

Nedan kan du läsa mailkorrespondensen mellan mig och Jan Ericson (riksdagsledamot för moderaterna). Jag har klippt bort artighetsfraser (som t.ex. var vi var på semester i år), i övrigt är texten intakt. Jag har frågat Jan om det är OK att jag publicerar detta på min blogg och det hade han inget emot.

Olof, 18 juli
Vill du att en myndighet läser dina vanliga brev du skickar till släktingar?

Om en myndighet avlyssnar all kommunikation innebär det att både journalisters, tidningars andra myndigheters, riksdagens och regeringens kommunikation kommer att avlyssnas. Det säger sig självt att ett sådant system hotar underminera vår demokrati.

FRA-lagens försvarare säger att avlyssningen bara rör information som passerar Sveriges gräns. Men mycket av internettrafiken passerar gränsen, till exempel varje mail till eller från Sveriges Radio, eller Hotmail och varje sökning på Google. Alltså kommer väldigt mycket av vanliga människors aktivitet på Internet att avlyssnas.

Terrorister och främmande makter är de första som börjar kryptera och dölja sin kommunikation. De värsta skurkarna kommer alltid undan. Det blir främst vanligt folk som blir övervakat om FRA-lagen genomförs.

Epost är bara en modern form av brev!

Jan, 19 juli
Hej! Svar på denna fråga och en massa andra finns på min blogg, http://www.ericsoniubbhult.se

Välkommen på ett besök – min blogg har ett särskilt arkiv där allt jag skrivit om FRA-lagen finns samlat. Vissa påstår att ingen annan riksdagsledamot har gjort lika genomgripande analys på sin hemsida av FRA-lagen som jag har gjort. Välkommen att läsa, och hör gärna av dig med kommentarer, så lovar jag att svara! Missförstånden kring FRA-lagen är många och jag måste medge att regeringen och andra inblandade varit dåliga på att informera i en så här viktig fråga.

Olof, 19 juli
Har läst igenom delar av din FRA-sida. Jag lyckas inte hitta svaret på
min enkla fråga:

”Vill du att en myndighet läser dina vanliga brev du skickar till släktingar?”

Jan, 19 juli
Du har nog rätt, frågan om brevläsning har jag nog faktiskt bara besvarat i några liknande mail…

Svaret är självklart nej! Och det är ju därför som inte heller inhemsk trafik i övrigt heller skall utsättas för signalspaning. Men utlandstrafik behöver bli föremål för signalspaning om vi skall ha en egen underrättelseverksamhet i Sverige. Och då tycker jag inte det spelar roll om signalen går i luften eller i en kabel – det viktiga är att vi noga reglerar vad FRA skall få göra, hur det skall göras, och att vi har insyn i att reglerna följs. Samt givetvis att vi äntligen inför sekretessansvar för FRA:s personal så de inte får läcka uppgifter. Samma regler gäller andra i samhället som ibland får kännedom om känsliga saker: Anställda på telebolag, dataföretag, banker, advokatbyråer, sjukhus, skolor osv.

Därför blir det en viss ologik när man signalspanar på elektronisk kommunikation med inte på skriftliga meddelanden. Medger att det kan uppfattas som konstigt, men om vi vill ha signalspaning måste det bli så. Alternativet är att avveckla all signalspaning och sluta med självständig svensk undrrättelseverksamhet. Givetvis ett alternativ, men det är det ingen som vågar föreslå!

Olof, 19 juli
Jag vill fördjupa mig lite i ditt resonemang, om det är OK?

Det jag tänker på, är inte syftet med lagen, dvs. (om jag förstått det rätt) spaning på organiserad brottslighet och dyl.

Det jag tänker på, är medlen med vilket detta sker! Själva tekniken alltså.

1. Är vi överrens om att du och jag är svenska medborgare och att vi bor och nyttjar datorer i Sverige?
2. Enligt (1) ska således epost mellan dig och mig INTE gå igenom FRAs ”filterservrar”
3. Jag använder gmail för att skriva och läsa epost. GMail (liksom det än mer populära Hotmail) är tjänster som ligger ”online”, ”på webben”.
(www.gmail.com)
4. GMails servrar står förmodligen i USA (men det vet jag inte säkert det är en gissning, eftersom Google har sitt huvudsäte där..)
5. Mail mellan dig och mig går således högst sannolikt över Sveriges gränser (via servrar på gränserna).

Vad skulle du vilja sluta dig till av detta?

Jan, 21 juli
Jag vet inte riktigt om vi är på så olika sidor om FRA-muren. Själv kände jag mig före riksdagsomröstningen mest som om jag satt uppe på en taggtrådsklädd mur, med ett ben på var sida. Och det blir ju obekvämt i länhgden. Jag är vald för att hantera sådana jobbiga frågor, där man egentligen inte tycker om något av alternativen. För visst är det djupt tragiskt att vi lever i en värld som gör att vi ens diskuterar behovet av buggning, avlyssning och signalspaning? Mitt ja kom av att det var det bästa av två mindre roliga alternativ.

Dina tankar rör det som mycket kretsat kring i diskussionen – om det verkligen går att undanta trafik mellan svenskar om samtalet eller meddelandet passerar gränsen av tekniska skäl. Jag har skrivit lite om det på bloggen, och fått ännu mer information efterhand. Tydligen är det faktiskt ganska enkelt för FRA att filtrera bort sådan trafik i samband med att man gör sina sökkriterier (som måste godkännas av Försvarsunderrättelsenämnden före varje spaning). Man kan exempelvis välja bort IP-nummer eller liknande under-nummer (finns i flera nivåer har jag lärt mig) som har koppling till Sverige i båda ändar av en kommunikation, man kan välja bort alla samtal med landsnummer 46 i båda ändar i ett telefonsamtal, man kan välja bort alla samtal på svenska och det lär finnas fler sätt. Både FRA själva och andra säger att detta normalt kommer att kunna fungera. Det finns dock ingen 100% garanti för detta, och det är därför lagen också innehåller dels ett förbud att lämna ut information som rör kommunikation mellan två personer boenden i Sverige till en uppdragsgivare, dels att man inför ett sekretessansvar för alla FRA-anställda, vilket innebär hårda straff om något obehörigen röjs.

Vet du att FRA redan idag har rätt att signalspana på alla mobilsamtal, all trådlös IP-telefoni, satellittelefoni samt trådlös internetsttrafik samt alla SMS? Och vet du att det idag är närmast en slump om ditt samtal till en utländsk bekant går i luften eller i kabel – det beror på vilken trafikväg som just det ögonblicket är snabbast och billigast för teleoperatören. Redan idag vet du alltså inte om ditt samtal utsätts för signalspaning.

Dina samtal i kabel till tyska vänner som passerar svenska gränsen utsätts för signalspaning redan idag, såväl Tyskland, Danmark, Frankrike, Holland och Strobrittannien gör redan detta – ofta helt utan lagreglering. Tyskland har en lag som är mycket lik den nya svenska, och de signalspanar i all kabeltrafik på precis samma sätt som vi diskuterar i Sverige. Vet våra tyska bekanta att alla våra samtal till dem utsätts för detta redan idag? Skillnaden är att Sverige vågat lyfta frågan och se till att det blir en lagreglering av såväl vad FRA får signalspana på, hur insyn i verksamheten skall öka och hur integriteten skall skyddas. Samtidigt införs som sagt sekretessansvar för all FRA:s personal.

Att Sverige signalspanar på den kabeltrafik som redan andra signalspanar på kan knappast försämra den personliga integriteten alltför mycket enligt min åsikt. Men visst – frågan är inte alldeles enkel, och ideologiskt vill jag egentligen inte att man signalspanar alls. Samtidigt inser jag att svensk underrättelseverksamhet inte skulle kunna existera utan detta – och då blir vi i stället hänvisade till att få uppgifter från USA eller Nato i stället – utvalt och filtrerat så som de vill. Jag ser hellre en självständig svensk underrättelsetjänst.

Olof, 27 juli
Jag har en rad med motargument och frågor till dig. Hoppas jag inte tråkar ut dig – jag är imponerad av din lyhördhet och hoppas såklart på att påverka din uppfattning precis som du redan påverkat min!

Till att börja med vill jag lägga en grund som bör gälla för varje ny lag:

1) Lagen bör göra mer nytta än skada
(Not: ”För vem?” är en giltig fråga i sammanhanget, och svaret bör bli ”för medborgaren” hur diffust och svårmätbart detta än är..)

2) Lagen bör följa den etikuppfattning som majoriteten av folket hyser (vilket kan vara nog så svårt att komma överrens om såklart, men det är ändå grunden för lagstiftning!).

FRA-lagen i sin nuvarande form bryter absolut mot regel (2), då ett antal webbundersökningar har visat på kraftig majoritet emot FRA-lagen, inte sällan uppemot 90% är emot den. Detta förhållande kan och kommer förmodligen bli mer undersökt under hösten med större statistisk tillförlitlighet än webbundersökningar, men jag tror varken du eller jag tvivlar på att en folkomröstning idag hade gett ett kraftfullt ”Nej” till FRA-lagen.

Vad jag är tämligen övertygad om, är att den även bryter mot regel (1), och vill därför koncentrera mitt svar till en kort diskussion kring FRA-lagen i relation till regel (1).

För det första, bör man betänka vilka konsekvenser en lag får i praktiken när den skrivs in i lagböckerna. Den FRA-lag som klubbades igenom i juni efter en imponerande halvdags ”modifikations- och tilläggsperiod” (så snabb trodde jag aldrig den svenska byrokratin kunde vara!) ger följande signaler till organiserade brottslingar och terrorister:

3) Kryptera mailkommunikation / MSN etc. så missar FRA er
4) Skicka fysiska brev så missar FRA er
5) Verka helt inom Sverige, så missar FRA er (denna konsekvens tvivlar jag själv på, mer om detta senare)

Punkterna 3-5 gör FRA tämligen harmlös mot organiserade brottslingar och andra ”yttre hot” mot Sverige! Alltså nära noll i nytta, regel (1). Det räcker nämligen att begränsa sin kommunikation till en av dessa regler, så är det riskfritt!

6) Jag vet inte med dig, men jag har släktingar på Island. Därav mitt efternamn ”Bjarnason”. Det känns lite kusligt att en svensk myndighet tittar igenom mina brev till- och från halva släkten. Kanske du inte har några släktingar utomlands..?

7) När du hävdar att FRA kan filtrera bort IP-kommunikation så att endast svensk-utländsk information övervakas, är jag helt med dig. Det är fullt möjligt – även om Sverige-Sverige trafik går en ”omväg” utomlands (vilket är mycket lätt att bevisa t.ex. med Windows-verktygen ”tracert.exe”) finns det säkert teknik för att kontrollera endast ändpunkter i kommunikationen. Dock hoppas jag verkligen att du inte lyssnar på FRAs tekniker i denna fråga, utan någon eller helst flera experter på området, som inte står på FRAs lönelista. För det är väl inte FRA regeringen lyssnat på när det gäller om det över huvud taget är tekniskt möjligt att genomföra sådan här filtrering..?
Men det missar min poäng! När jag skriver ett mail till dig via http://www.gmail.com, surfar jag på en server som ligger i USA! Det betyder att kommunikationen bara indirekt är mellan dig och mig. När jag klickar ”Send” skickas informationen till USA först, för att först där mailas ”på riktigt” till din adress i Sverige. Ser du problematiken tydligare nu? Samma problem gäller http://www.hotmail.com som är än mer populär än gmail! Jag vågar gissa att en högst väsentlig del av Sveriges befolkning har hotmail, och en växande del gmail som sin privata epostadress.

Punkterna 6 och 7 är saker som ställer till skada.

Min slutsats är att nyttan är nära noll, och skadan väsentlig. Jan, ta ett steg i den riktning som moderaterna borde ta och kämpa för integriteten i detta land!

Jan, 30 juli
Hej! Jag delar di åsikt att lagens nytta bör överstiga integritetsintrången. Just detta och frågan om behovet av FRA-lagen och svensk signalspaning tycker jag diskuterats alltför lite. Se min kommentar på min blogg igår den 28/7, http://www.ericsoniubbhult.se

Opinionsläget: Det har gjorts två opinionsmätningar i frågan av seriösa institut, se min blogg den 8/7. Ingen av dessa har visat en majoritet mot lagen – trots den kraftiga och ensidiga mediebevakningen och trots att det varit sommarens stora mediala fråga. Jag tror kanske ändå att du har rätt i att en folkomröstning skulle säga nej, fast det är alltid lättare att säga nej när man inte behöver ta några konsekvenser av detta. Samtidigt får jag faktiskt en del mail också där tidigare kritiker tänkt om när de börjar fundera över konsekvenserna av att avskaffa FRA. Och om något skulle inträffa i Sverige eller i landets närhet skulle snabbt opinionen och ledarsidorna byta fot – då skulle kraven på effektivare svensk underrättelseverksamhet resas…det är lätt att säga att signalspaning inte behövs när man själv inte upplever några hot.

Jag tycker det är för tidigt att säga hur lagen kommer att tillämpas, eftersom regeringen kommer att återkomma till riksdagen med de kompletteringar och förtydliganden som riksdagen begärde. Det kan ju också tänkas att det händer annat på vägen. Vi är många i moderaterna som tagit illa vid oss av debatten, för egen del tycker jag fortfarande inte lagen är det allvarliga hot som många verkar tycka, men det finns brister i både pedagogiken och motiveringarna, och det kommer att bli diskussioner under hösten.

För egen del funderar jag på om det skulle vara möjligt att avskilja den trafik som går mellan två svenskar, även via servrar utomlands, redan på operatöprsnivå, och helt enkelt aldrig låta FRA få tillgång till något annat än det man får signalspana på. Uppenbarligen är det många som inte litar på att FRA skall filtrera bort otillåten trafik, och kanske ökar förtroendet för lagen om operatörerna gör detta i stället?

Vad gäller trafik till personer utomlands tror jag däremot vi får acceptera signalspaning om vi vill ha kvar någon svensk underrättelseverksamhet. Men detta kan givetvis också diskuteras. Men glöm inte att moderat politik både handlar om att värna integriteten OCH att ha en självständig svensk säkerhetspolitik. För oss i riksdagen är det inte enkelt att kombinera. Att sedan frågan skötts illa av både majoritet och opposition, och att informationen till allmänheten om varför vi behöver signalspaning varit usel är en annan sak.

Olof, 30 juli
Läste din blogg 28/7, tycker det är riktigt att ta upp den diskussionen, alltså om/hur vi vill ha signalspaning. Det jag skulle vilja kalla syftet med FRA-lagen.

Vad folk retar upp sig på, är inte huruvida Sverige ska bedriva underrättelsetjänst. Det är en annan, separat fråga.

Det jag och många andra talar om är tekniken och dess konsekvenser! Alltså metod och inte syfte.

Det är oerhört upprörande när debattartikel efter debattartikeln underskattar välinsatta människors intelligens och påstår att ”vi är dåligt pålästa” och att det är ”stora missuppfattningar”.

Olof, 30 juli (tilläggsmail)
Jag hittade två stycken om grundläggande internettekniknologi, som känns både upplysande och väsentligt för våran diskussion.

Jag bedömmer skribenten som trovärdig – dock har jag klippt bort några stycken från hans text då jag tyckte de var väl populistiska.

Men den teknikbeskrivning han ger stämmer väl överrens med min ”intuitiva uppfattning” – och det går säkert att höra sig för med fler experter om du betvivlar textens trovärdighet.

Som jag misstänkte går det inte ens att filtrera bort svensk<->svensk kommunikation:

—–
FRA väljer inte vilken trafik som skall avlyssnas. FRA avlyssnar ALLT. Eftersom tekniken för kommunikation på internet är som den är, och det är inget som FRA styr över, kommer ALL trafik som vidrör någon av de knutpunkter som FRA skall koppla in sig på, att massavlyssnas. I princip ALL trafik kommer att passera dessa knutpunkter, oavsett om trafiken har svensk mottagare/avsändare eller inte. Det går helt enkelt inte att avgöra om trafik kommer från enskild person, aktör, grupp eller organisation utan att massavlyssna och analysera trafiken. Denna massavlyssning utan misstanke om brott är ett av grundproblemen med FRA-lagen.

Varje mail som skickas, varje surfning till en hemsida och varje chatkommunikation är av en viss storlek i bytes. En byte motsvarar ett tecken. Således är ett mail som innhåller säg femtontusen tecken, cirka femtontusen bytes stort (15 kB). Nu är det ju så att hela mailet inte skickas i sin helhet utan det kommer av protokollet TCP/IP och accessmetoden Ethernet, att delas upp i sk. paket/datagram/ramar. Varje enhet är max 1500 tecken stort i kabeln. Dela 15000 med 1500 så får du antalet paket för detta mail. Dessa tio paket kommer att via routrar (vägväljare) att försöka ta sig från avsändaren till mottagaren. För varje enskilt paket kommer ett beslut om vägval tas av dessa routrar. Är internet högt belastat just nu, är en knutpunkt sönder, finns det kabelbrott? Detta är frågor som routrarna frågar sig själv och sina närmaste grannroutrar. Svaren på frågorna ligger till grund för vilken väg de olika paketen tar genom internets trådar. När sedan alla paketen kommer fram till mottagaren, sätter protokollet ihop alla paketen och så att du kan läsa ditt mottagna mail i sin helhet. Denna teknik kallas för Packet Switching.

Slutsatsen blir att FRA kommer att titta i ALL trafik, i ALLA paket, för att hitta något man är intresserad av och detta kallas massavlyssning utan misstanke om brott. Skulle det, för FRA, finnas intressant information i ett paket så kan FRA med hjälp av sittavlyssningsprogram/analysprogram samla ihop alla paket som ett mail består av och sedan läsa innehållet i mailet i sin helhet plus information om vilka mailservrar mailet har färdats genom.
—–

(De två senaste mailen har jag inte fått något svar på.)

Taggar: , , ,

8 Responses to Min mailkorrespondens med Jan Ericson (m) under juli månad

 1. […] bästa läsning i FRA-frågan tycker jag finns på Olofs blogg, som publicerar en lång mailkorrenspondans med M-riksdagsmannen Jan Ericson. Jag tycker att tonen i Jan Ericsons brev kan få representera många borgerliga riksdagsmäns […]

 2. […] UD/RK Samhälls Debatt, Törnebohms Hotspot, Olofs blogg, Opassande igen, Erik Laakso, Folkpartiet i Nacka, Rick Falkvinge (pp), Fritänk, Opassande #3, […]

 3. Sveder skriver:

  Man tackar för uppmärksamheten. Jag stör mig dock lite på att du tycker att delar av mitt inlägg är populistiskt.

 4. objarni skriver:

  @Sveder

  Och jag tackar dig för den pedagogiska beskrivningen av hur paket rör sig på internet!

  Ursäkta att jag beskrev det som populistiskt. Jag minns inte exakt vilka formuleringar det gällde just nu, men jag tror att jag ville koncentrera mitt mail till Jan på just tekniken i det mailet, inte politiken.

 5. objarni skriver:

  @Sveder

  Du som är detaljinsatt i IP-tekniken: är det över huvud taget möjligt att välja ut endast ”passerande trafik” (varken källa eller mål inom svenska IP-nätet) som Centerns förslag innebär om jag förstått det rätt?

 6. […] satmaran, Rick Falkvinge (pp) #8, Surgubben, UD/RK Samhälls Debatt, Törnebohms Hotspot igen, Olofs blogg, KATTKORGEN, Erik Laakso, Folkpartiet i Nacka, Mina Moderata Karameller #3, Fritänk, Björn […]

 7. […] satmaran, Rick Falkvinge (pp) #8, Surgubben, UD/RK Samhälls Debatt, Törnebohms Hotspot igen, Olofs blogg, KATTKORGEN, Erik Laakso, Folkpartiet i Nacka, Mina Moderata Karameller #3, Fritänk, Björn […]

 8. […] satmaran, Rick Falkvinge (pp) #8, Surgubben, UD/RK Samhälls Debatt, Törnebohms Hotspot igen, Olofs blogg, KATTKORGEN, Erik Laakso, Folkpartiet i Nacka, Mina Moderata Karameller #3, Fritänk, Björn […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: